AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Ružový a modrý svet: pripomienky, námety, kritické vyjadrenia

(red)

26. október 2005

V máji 2005 sme sa na spolupracovníčky a spolupracovníkov Aspektu a čitateľky a čitateľov aspekťáckych publikácií obrátili s prosbou, aby nám napísali krátke vyjadrenie o svojej skúsenosti pri práci s publikáciou Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (Aspekt a Občan a demokracia, Bratislava 2003). Vyberáme z ich skúsených slov.

*
Kniha podáva široký obraz rodových problémov, ktoré presne, hutne a výrazne demonštrujú príklady zo života v spoločnosti. Najviac ma oslovili časti venované sexizmu v médiách a diferenciácii rodov na školách. Knihu som využila aj pri písaní diplomovej práce, ktorá sa dotýkala rodovej problematiky.

Mgr. Jana Horňáková
absolventka štúdia slovenského jazyka a literatúry a národopisu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

*
Ružový a modrý svet používam veľmi často na seminároch na univerzite; takmer vždy na vysvetlenie základného princípu rodovej hierarchie, tiež pre ľudí, ktorí slovo rod počujú prvýkrát. Knihu používam aj kvôli príkladom z praxe (reklama, učebnice atď.). Ak moje študentky a študenti nerozumejú komplikovaným definíciám z iných textov, takmer vždy ich odkážem na túto knihu. Je jasná, zrozumiteľná, je to „rodový šlabikár“ s výbornou metodikou a vhodnými príkladmi. Príklady Babety sú výborné pre najmenšie deti – v každom prípade sa na tom moje (vysokoškolské) študentky a študenti pobavili:-)

Začaté témy vyžadujú pokračovanie – „level 2“ pre ľudí, ktorí absolvovali „level 1“. Teší ma, že kniha mala úspech a je vypredaná.

Mgr. Andrea Šalingová, PhD
Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

*
Přímo knížku jsem v rámci výuky zatím nepoužil, některá témata v ní obsažená jsem spíše bral z Aspektů. Pro příští rok s ní ale počítám.

S pozdravem „Genderu zdar!“
Mgr. Adam Rychtecký
Gymnázium, Slovanské námestie, Brno

*
Pokud má být kniha nadále myšlena jako „level 1“, možná by se daly doplnit nějaké polopatistické, „přehledné a detailní“ metodiky. Ale byla by škoda, aby se to pak dostalo na „level –1“ (mínus jeden), kde se nepředpokládá tvůrčí práce vyučujících. CD s obrázky, říkankami, či snad i pracovní sešity by byly moc fajn.

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
vedúca odboru genderových studií na Katedra sociológie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne

Redakčne krátené.

Ako citovať tento článok

 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu