AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Mzdy za prácu v domácnosti podľa Silvie Federici

Kristína Karabová

15. máj 2008

Silvia Federici. Zdroj: http://silviafederici.littlerednotebook.com/silvia.gif

Silvia Federici je feministka a autonomistka. Ako emeritná profesorka prednáša medzinárodné štúdiá a politickú filozofiu na Hofstra University v USA a pravidelne hosťuje na rôznych univerzitách a podujatiach.

V 70. rokoch sa Federici spolu s Mariou Rosou Dalla Costa, Selmou James a Leopoldinou Fortunati aktívne zapájali do medzinárodných kampaní Wages for Housework (Mzdy za prácu v domácnosti), v ktorých požadovali mzdy pre ženy vykonávajúce prácu v domácnosti. Kampane boli vyústením práce talianskej skupiny Lotta femminista (Feministický zápas - feministický výhonok talianskej robotníckej organizácie Potere Operaio), ktorej členky začali začiatkom 70. rokov odhaľovať pravú, dovtedy opomínanú podstatu domácej práce, a to fakt, že je prácou.

Skutočnosť, že domáca práca sa predtým nepovažovala za prácu dokonca ani v ľavicových kruhoch, vychádzalа z Marxovho delenia práce na produktívnu (ktorej výsledkom sú tovary vstupujúce na trh a nadobúdajúce nadhodnotu) a neproduktívnu (ktorej výsledky nevstupujú na trh a v prípade domácej práce zostávajú v domácnosti). Toto delenie však feministky napadli a poukázali na fakt, že domáca práca je v skutočnosti reprodukciou pracovnej sily: „Domáca práca (...) je služba tomu, kto do domu prináša mzdu, a to služba fyzická, emocionálna a sexuálna, aby tak bol deň čo deň pripravený chodiť do práce. Ide zároveň o výchovu detí (...), čím sa zaisťuje, že aj oni sa budú v kapitalizme správať očakávaným spôsobom." (Federici - Cox, 1976.)

V kampani však išlo skôr o strategickú požiadavku celej triedy než o konečné riešenie otázky nerovnosti v spoločnosti. Táto kampaň poskytla najmä priestor pre mobilizáciu žien a realizáciu ich zápasov. Federici argumentuje, že je rozdiel medzi bojom námezdného pracujúceho a bojom ženy v domácnosti, ktorej práca je neplatená. Ženu prirovnáva k otrokovi bojujúcemu proti svojej spoločenskej role. Ženy tak nežiadajú o mzdu preto, aby vstúpili do kapitalistických vzťahov, keďže mimo nich aj tak nikdy neexistovali, ale preto, aby sa vzopreli osudu, ktorý pre ne pripravil kapitalizmus (Federici, 1975). Kampaň Wages for Housework presadzuje svoje požiadavky dodnes v rámci iniciatívy Global Women´s Strike (Globálny štrajk žien).

80. roky, v ktorých boli rozvojové krajiny nútené prijať reštrukturalizačné programy, strávila Federici ako učiteľka v Nigérii. Dlhý čas pôsobí v rámci kolektívu Midnight Notes a svoje články publikuje v rovnomennom časopise. V súčasnosti je koordinátorkou Výboru pre akademickú slobodu v Afrike (Committee for Academic Freedom in Africa) a bývalou koordinátorkou Asociácie radikálnej filozofie a jej projektu Proti trestu smrti (Radical Philosophy Association's Anti-Death Penalty Project). Angažuje sa tiež ako aktívna členka alterglobalistického hnutia. Je autorkou mnohých publikácií zaoberajúcich sa ženskou prácou a sociálnym zápasom, ako napr. Mzdy za prácu v domácnosti (Wages Against Housework, 1975) a Kaliban a čarodejnica: ženy, telo a primitívna akumulácia (Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, 2004).

S podobnými náhľadmi na pôvod patriarchátu sa môžeme stretnúť aj u marxistickej feministky Marie Mies, napr. v knihe Patriarchy and Accumulation on a World Scale (1986). Niektoré z jej textov a rozhovor s ňou vyšli aj v slovenčine vo feministickom kultúrnom časopise Aspekt.Literatúra

EHRENREICH, Barbara. 2000 - 2001. Život bez otce: promýšlení teorie socialistického feminizmu. In: Aspekt 2/2000 - 1/2001 - Patriarchát, s. 38 - 41.

FEDERICI, Silvia - COX, Nicole. 1976. Counter-planning from the kitchen : wages for housework : a perspective on capital and the Left. Bristol : Falling Wall Press. ISBN 978-0905046037.

FEDERICI, Silvia. 1975. Wages against housework. Bristol : Falling Wall Press. ISBN 978-09502-70296.

Krava pre Hillary. Rozhovor s Mariou Mies. In: Aspekt 3/1998 - Násilie I, s. 172 - 176.

MIES, Maria. 2000 - 2001. Kolonizování a domestikace žen. In: Aspekt 2/2000 - 1/2001 - Patriarchát, s. 26 - 37.

Súvisiace odkazy

Ako citovať tento článok

 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu