AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Pulz

Zuzana Husárová, Ľubomír Panák

9. december 2010

Báseň Pulz
je g.a.k.o.i. (generatívne, autopoietické, kolaboratívne, s otvoreným koncom, intermediálne) electronické literárne dielo.
g.
generatívna je posledná strofa básne - systémom vyberie jednu z viacerých uložených minipulzov
generatívny je vizuál - vodiaca geometria, a tým aj rozmiestnenie slov
generatívna je kompozícia slučiek hlavnej melódie
a.
jej autopoietickosť znamená, že posledná strofa je minipulzom, ktorý bol vytvorený zo slov celej básne, čim je časť básne tvorená z básne samotnej
k.
pulz je kolaboratívny, pretože po prečítaní celej básne môže čitateľ vytvoriť vlastnú minibáseň naklikaním zobrazených slov pulzu
o.
otvorený koniec umožňuje (prostredníctvom čitateľkinho zadania minibásne a jej uloženia) rozšíriť zoznam minibásní, z ktorých sa generuje strofa ďalších pulzov
i.
intermedialita spôsobuje multisenzorický zážitok, a tiež odkazuje na fenomény, ktoré rozširujú concept básne nad úroveň textovej sémantiky. Vykresľovanie čiar pomáha čitateľovi sledovať budúcu trasu objavujúcich sa slov. Tým sa môže čitateľka lepšie orientovať v tejto spleti. Jedna zo zvukových slučiek pozostáva zo zvukových elementov, ktoré boli nahrané v centre Bratislava, čím báseň obohacujú o geografickú dimenziu.
Zdroj: www.delezu.net.

Prekukajte si elektronickú báseň Pulz.

S tvorbou Zuzany Husárovej sme sa po prvý raz stretli na seminári Text na internete - staré a nové kontexty, ktorý usporiadal Ústav svetovej literatúry SAV. Autorka na ňom hovorila o hravosti generatívnej literatúry.

Súvisiace odkazy

Ako citovať tento článok

 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu