AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

HOLÉ BABY, holé cice, holé rice v SNG

28. november 2010

Kurátorka Petra Hanáková

v spolupráci s

Janou Cvikovou, Evou Filovou a Janou Juráňovou

vás pozývajú na výstavu

Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov.

KEDY: 6. október - 28. november 2010

KDE: Slovenská národná galéria v Bratislave

Sprievodné podujatia, ktoré sa konajú v rámci výstavy, ponúkajú čítania, prezentácie, prednášky či „hry na telo" v podaní autoriek.

Výstava Holé baby je aktualizovaným čítaním tradičného umeleckého žánru - ženského aktu. Napriek oficiálnemu soc-realizmu sú zbierky slovenských galérií a múzeí umenia až prekvapivo bohaté na obrazy nahých žien - odjakživa atraktívnych a divácky vďačných námetov výtvarných umelcov. Ženský akt - ten klasický i ten modernistický - je však v svojej podstate dosť problematický žáner. Nielen pre svoju neprirodzenosť (predstava nahej ženy, ktorá sa - obyčajne s knihou v ruke - vyvaľuje na pohovke, musí dnes väčšine žien pripadať dosť komická), ale najmä pre nie celkom férovú distribúciu rolí a pohľadov, ktoré implikuje: nahá žena a oblečený muž (umelec či divák), „čumil" verzus „očumovaná". Akt ako žáner vizuálnej exploatácie i ako aréna umeleckých výbojov bude v našom výbere podrobený feministickému čítaniu. Pôjde teda o dvojito kódovanú výstavu, ktorá na jednej strane predstaví klasické diela kanonických umelcov, na druhej strane, prostredníctvom čítania feministických autoriek (medzičasom tiež už kanonických) - Jany Juráňovej a Jany Cvikovej - odkryje aj ich iný, skôr temný rozmer.

Výstava má teda dvojitý potenciál, dvojitý zámer: na jednej strane ukázať staromajstrovské hodnoty v (prevažne) štátnych zbierkach, na druhej strane ich kritickým „čítaním proti srsti" - vo forme dialógu či komiksu nasvietiť aj onen sexistický rozmer staromajstrovstva.

Z textu Petry Hanákovej v katalógu k výstave

Súvisiace odkazy

Ako citovať tento článok

 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu