AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Hana Gregorová v literárnokritickom hodnotení

red.

28. jún 2011

V článku Zorné polia a pohyblivé hranice. Slovenská literárna veda 2007 spomína autor Jaroslav Vlnka aj knižku Hana Gregorová - Slovenka pri knihe, ktorú v roku 2007 vydal ASPEKT v edícii Čítanka.

„Členky združenia Aspekt Jana CvikováJana Juráňová zostavili reprezentatívny výber z literárnej a publicistickej tvorby Hany Gregorovej (1885–1958) Slovenka pri knihe (Aspekt), ktorý otvára novú knižnú edíciu vydavateľstva Aspekt zameranú na prezentáciu tvorby starších slovenských autoriek. Dvojica autoriek predstavuje žánrovo pestrú literárnu tvorbu a publicistiku H. Gregorovej, ktorej nebolo ľahostajné postavenie ženy v súdobej spoločnosti. Feministické názory a zápas o rovnocennosť, ekonomickú samostatnosť a najmä za právo na vzdelanie žien sprítomňuje táto kniha väčšinou svojho rozsahu. Takisto reflektuje autobiografické momenty, spomienky na detstvo a spolužitie s manželom – významným realistickým autorom Jozefom Gregorom–Tajovským. Spomienky približujú aj vzťah Hany Gregorovej k literatúre, jej tvorivý vývin a zachytávajú aj jej verejnú činnosť súvisiacu s riešením ženských otázok. Zostavovateľky ukazujú ako sa Gregorovej podarilo oživiť dobovú atmosféru a sprítomniť významné osobnosti českého a slovenského literárneho a kultúrneho života. Cviková a Juráňová v prvej čítanke z pripravovanej série vydavateľstva Aspekt dosiahli cieľ, keď vytvorili komplexný osobnostný portrét Hany Gregorovej."

Celý článok čítajte na www.litcentrum.sk.

Súvisiace odkazy

Ako citovať tento článok

 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu