AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Rodový infobalíček 4/2005

(Ľubica Kobová, 14. február 2006)

Kam všade nás môže doviesť „nevinné“ čítanie z už nie tak celkom „nevinných“ knižiek Aspektu

(Paula Jójárt, 13. február 2006)

Keď ma oslovili, aby som začiatkom decembra 2005 moderovala diskusiu, či skôr čítanie z kníh Aspektu, venovaných násiliu páchanému na ženách, váhala som. Váhala som, či som tá správna osoba pre moderovanie takej vážnej témy.

Pracovné podmienky žien v odevných fabrikách v Poľsku

(Joanna Szabuńko, Anita Seibert, Anna Kamińska, 13. február 2006)

(Výskumná správa)

Vo všetkých častiach sveta sú v odevnej výrobe zamestnané predovšetkým ženy. Podobne globálnym javom je aj zvyšovanie zisku prostredníctvom porušovania štandardov práce, ktoré definuje medzinárodné právo. Zamestnanci a zamestnankyne sú pod tlakom veľkých spoločností nútení pracovať v zlých pracovných podmienkach. Poľsko nie je v tomto ohľade výnimkou, a preto sa naň zameral aj tento výskum.

Kampaň za čisté šaty (Clean Clothes Campaign)

(redakcia, 12. február 2006)

CCC je medzinárodná kampaň zameraná za zlepšenie pracovných podmienok v textilnom, odevnom a športovom priemysle. Pôsobí vo viacerých európskych krajinách – Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, a najnovšie aj v Poľsku. Je koalíciou mimovládnych organizácií, odborových zväzov a jednotlivcov.

Globalizacija

(Mirjana Dokmanovic, Bela Orcic, 11. február 2006)

Téma globalizácie sa v posledných rokoch stala predmetom mnohých živých diskusií. Čítame o nej v tých najrôznejších kontextoch a podobách, v novinách i akademických časopisoch. Aj keď o definícii globalizácie, o tom, čo ju tvorí, neexistuje zhoda, toto slovo čoraz častejšie používajú političky, politici, akademičky a akademici, najrôznejšie expertky a experti, ľudskoprávne aktivistky a aktivisti, antiglobalistické aj alterglobalistické hnutia. Nejednoznačnosť predmetu podnecuje nové spory, ktoré sa okrem iného pýtajú aj na to, či je globalizácia vôbec novým fenoménom.

Proč muži tak často nevyužívají právo být se svými dětmi?

(Martin Meolholm, Kateřina Jonášová , 10. február 2006)

Rozhovor Kateřiny Jonášovej (Gender Studies, o.p.s., ČR) s Martinom Meolholmom (Vakuum, Dánsko)

Rodový infobalíček 3/2005

(Ľubica Kobová, 1. december 2005)

Ženy na trhu práce

(Európska ženská loby, 30. november 2005)

Priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých krajinách Európskej únie. Zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie.

Ženy na trhu práce na Slovensku

(Jarmila Filadelfiová, 29. november 2005)

V štruktúre zamestnanosti sa prejavujú významné rozdiely medzi ženami a mužmi. Ženy častejšie pracujú na skrátený úväzok a v tzv. nestabilných zamestnaniach (dočasná, príležitostná alebo sezónna práca), aj keď v poslednom období sa ukazuje posilňovanie žien v stabilnom zamestnaní. Rozdiely sa prejavujú aj podľa sektora – ženy sa viac angažujú vo verejnom sektore, kde tvoria viac ako polovicu pracovníkov, v súkromnom sektore majú iba 41 % podiel.

<<      <
1 / 5
>      >>
 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu