AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Na čo slúžia ženy

(Jana Cviková, 20. september 2006)

Ženy sú využiteľné naozaj všestranne. Možno ich použiť na domáce práce a na starostlivosť o kohokoľvek, kto je na ňu odkázaný, no v neposlednom rade aj o členov rodiny, ktorí na starostlivosť odkázaní nie sú. Žena najlepšie funguje, keď sa používa bezplatne.

Spravodajca Rovné příležitosti v pedagogické praxi

(redakcia, 31. máj 2006)

Občianske združenie Žába na prameni realizuje pilotný projekt Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP), ktorý je zameraný na zavádzanie rodovo citlivého vyučovania do základných škôl.

Chlapci a chlapi

(Jana Cviková, 12. apríl 2006)

Rovnomenný seriál o armáde som síce nevidela, ale všeobecne zrozumiteľný názov mi napovedal, že ide o iniciačný „prerod“ chlapca v chlapa, ktorý v našich kultúrnych súradniciach podľa zľudovelého presvedčenia stelesňuje vojenčina. Nezdieľam toto presvedčenie a nezdieľam ani blahosklonné úsmevy sprevádzajúce malých strelcov behajúcich po sídlisku so samopalmi.

Smiešnosmutná výzva

(Jana Cviková, 12. apríl 2006)

Stereotypnú deľbu práce medzi ženami a mužmi zvykneme odôvodňovať „prirodzenosťou“, lenže nezriedka je práca tradovaná ako ženská rovnako náročná na fyzickú a psychickú kondíciu ako ktorákoľvek „chlapská“ robota, len nemá taký rozmach či cveng.

O čom svedčí

(Jana Cviková, 12. apríl 2006)

Koniec júna prináša záver školského roka, počas ktorého život našich detí významne spoluutvárala škola. Škola, ktorá v našej krajine obvykle stavia na svojej inštitucionálnej autorite. Len máloktorá škola vie, že sa môže uchádzať o autoritu, zaslúženú rešpektom voči svojim protagonistom.

Ružový a modrý svet: pripomienky, námety, kritické vyjadrenia

(redakcia, 26. október 2005)

V máji 2005 sme sa na spolupracovníčky a spolupracovníkov Aspektu a čitateľky a čitateľov aspekťáckych publikácií obrátili s prosbou, aby nám napísali krátke vyjadrenie o svojej skúsenosti pri práci s publikáciou Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (Aspekt a Občan a demokracia, Bratislava 2003). Vyberáme z ich skúsených slov.

O knihe Ružový a modrý svet

(Jana Valdrová, 25. október 2005)

Recenzia knihy Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (Aspekt a Občan a demokracia, Bratislava 2003)

Ružový a modrý svet – čítanie pre kvalifikáciu z rodovej problematiky

(Zuzana Kiczková, 25. október 2005)

Z odbornej recenzie knihy Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (Aspekt a Občan a demokracia, Bratislava 2003)

Dve farby jedného sveta

(Andrea Šalingová, 18. október 2005)

Recenzia kníh Cviková, Jana – Juráňová, Jana (ed.): Ružový a modrý svet. Aspekt, Bratislava 2003; Bourdieu, Pierre: Nadvláda mužů. Karolinum, Praha 2000.

<<      <
1 / 3
>      >>
 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu