AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Nahota, gilotína a hystéria

(Jana Cviková, 9. júl 2012)

„Dúfam, že všetky ženy sa narodili ako Guerrilla Girls," vraví v rozhovore jedna z tých, čo sa vysmievajú sexizmu dnes. A čo ženy z časov minulých? Napríklad Bertha Pappenheim alebo Olympe de Gouges.

Obraz muža a ženy v slovenskom paremiologickom fonde

(Monika Kováčiková, 14. marec 2012)

„Stará kočka a stará dievka nikde miesta nemajú, vždycky sa túlajú." Ústna ľudová slovesnoť potvrdzuje, že rodové stereotypy a nerovnocenné postavenie muža a ženy v spoločnosti je v našom podvedomí zakorenené viac, ako si chceme pripustiť.

Pekinská akčná platforma v kontexte globalizácie

(Magdalena Grabowska, 10. máj 2011)

Čo dnes pre nás znamená Pekinská akčná platforma? Aké prvky jej jazyka, aké ciele akčnej platformy prenikli nielen do hlavného prúdu ženského hnutia, ale aj do rôznych úrovní politiky?

Peking +15 na Slovensku – premárnená šanca?

(Zuzana Očenášová, 10. máj 2011)

Medzi problémové oblasti Pekinskej akčnej platformy, ktorým sa na Slovensku nevenuje takmer žiadna pozornosť, patria ženy a médiá, ženy a životné prostredie a ženy v ozbrojených konfliktoch.

Peking +15 v Českej republike

(Michaela Marksová-Tominová, 10. máj 2011)

V roku 1997 istá opozičná poslankyňa v parlamente interpelovala premiéra, ako vláda napĺňa záväzky, ktoré jej vyplývajú z deklarácie. Aj na základe tejto interpelácie sa vláda začala venovať záverom konferencie v Pekingu.

Seminár Rodová perspektíva v ekonómii - apríl 2010

(red., 12. apríl 2011)

Najnovšia publikácia ASPEKTU Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov vychádza z príspevkov, ktoré autorky a autor predniesli na rovnomennom seminári v apríli 2010. Ak ste sa na podujatí nemohli zúčastniť alebo ho chcete opäť „zažiť", vypočujte si zvukový záznam všetkých príspevkov a následných diskusií.

Video Rodová perspektíva v ekonómii - apríl 2011

(red., 12. apríl 2011)

Po rovnomennom seminári a publikácii sme sa snažili aj prostredníctvom tejto diskusie prelomiť „strategické mlčanie" na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie, okrem iného na základe aktuálnych skúseností s finančnou a hospodárskou krízou.

Jana Juráňová v rozhlase

(red., 14. marec 2011)

Vypočujte si reláciu Rádia FM Slová, v ktorej hosťovala Jana Juráňová.

Václav Bělohradský: Feminizmus je boj o porozumenie

(21. február 2011)

„Feminizmus vo svojich najhlbších polohách bol často viac spojený s bojom o porozumenie než s bojom o spravodlivosť. Napríklad porozumieť hľadisku, ktoré bolo v našej civilizácii sústavne potláčané, či už v dôsledku určitej ekonomiky ženského tela a politiky ženského tela, určitej interpretácie verejného a súkromného," hovorí filozof, sociológ a politológ Václav Bělohradský.

<<      <
1 / 5
>      >>
 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu