Aspekt ma 10+

vydávame

informujeme

študujeme

ASPEKT skrátka

ASPEKT je feministický vzdelávací a publikačný projekt. V roku 1992 vznikol ako záujmové združenie žien, ktoré si mysleli, že je načase zobrať reči o demokracii vážne a uplatniť ich v životnej realite ľudí ženského pohlavia na Slovensku.

V Aspekte vyšlo spolu 21 čísel časopisu ASPEKT a na úspešný „papierový“ časopis dnes nadväzuje webzin ASPEKTin. Doposiaľ Aspekt vydal 66 knižných publikácií. ASPEKT je súčasťou iniciatív Piata žena a Možnosť voľby, ktoré dostali do povedomia verejnosti problémy násilia páchaného na ženách a reprodukčných práv žien. Knižnica prístupná verejnosti je jediná svojho druhu na Slovensku. Webová stránka Aspektu pravidelne ponúka zaujímavé články a informácie z diania na Slovensku i vo svete. ASPEKT usporadúva prednášky, semináre, prezentácie a kultúrne podujatia.

Aktivity Aspektu podporujú Nadácia Heinricha Bölla, združenie Pro Helvetia Východ-Západ, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava a mnohí ďalší.

Webová stránka Aspekt má 10+ ponúka nahliadnutie do už viac než desaťročnej histórie Aspektu. Rubrika ASPEKT skrátka obsahuje stručný obrazový i faktografický prehľad „všetkého“, čo sa v Aspekte robilo a dialo. Rubrika Jubileum je dokumentáciou troch novembrových dní v roku 2003, počas ktorých sme s našimi spolupracovníčkami, spolupracovníkmi, sympatizantkami, sympatizantmi, oslávili desiate narodeniny činnosti Aspektu. Snažili sme sa aj zosumarizovať aktivity Aspektu od jeho začiatkov v roku 1993 až podnes – jednoducho preto, aby sa na ne nezabudlo.

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu