Aspekt ma 10+

vydávame

informujeme

študujeme

vo faktoch


meno: Aspekt
vek: 10 rokov
pohlavie: ženské

feministický vzdelávací a publikačný projekt Aspekt

* záujmové združenie žien
* feministický kultúrny časopis
* knižná edícia
* knižnica
* info-doku centrum

Feministický kultúrny časopis ASPEKT (1993 – 2003) 21 zväzkov
Mýtus krásy Materstvo Feminizmy Bosorky Písanie žien Ženy a moc Lesbická existencia Strachy a bariéry Ľudské práva Ženské telo I Ženské telo II Myslenie žien Priestory žien Násilie I Násilie II Osobné je politické Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi Patriarchát D(r)ámy Telo sa stalo slovom Príbehy žien

Rozhovory Aspektu z rokov 1993-1998

Knižná edícia (1996 – 2003) 58 titulov

próza
Jaroslava Blažková Etela Farkašová Daniel Hevier Jana Juráňová Uršuľa Kovalyk Silvia Lispuchová Kristína Lumiská Margaret Atwood Hella S. Haasse Elfriede Jelinek Libuše Moníková Nicole Müller Nina Sadur Märta Tikkanen Olga Tokarczuk

teória, eseje
Zuzana Kiczková Elisabeth Badinter Judith Butler Judith L. Herman Karen Horney Ann Jones Carole Pateman Naomi Wolf Virginia Woolf

proti násiliu
Násilie páchané na ženách (Skrytá ujma na zdraví) Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov Konať proti násiliu na deťoch Konať proti násiliu na ženách

proti stereotypom
Láska je láska (Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov) Ružový a modrý svet (Rodové stereotypy a ich dôsledky)

politika
Hlasy žien (Aspekty ženskej politiky) Možnosť voľby (Aspekty práv a zodpovednosti) Piata žena (Aspekty násilia páchaného na ženách) Ako uplatňovať rodové hľadisko (Aspekty stratégie Európskej únie) Na ceste do Európskej únie (Sprievodkyňa /nielen/ pre ženy)

pre deti
Pusinky nie sú na rozkaz Dotyky nie sú na rozkaz Veľké a malé NIE Násilie v rodine - super tajné Minka a Pyžaminka
Strašidelník (Knižka pre /ne/bojácne deti) Bubliny Iba baba
Babeta ide do sveta

Semináre, workshopy, čítania, prednášky, akcie, kampane, médiá 1993 - 2003
Feminizmus a nacionalizmus Slováci na slovíčko Písanie žien Irena Brežná Alena Wagnerová Herta Nagl-Docekal Ute Gerhard Wendo Obraz ženy v masmédiách a v reklame Hlas Medúzy Ingvild Birkhan Hana Havelková Les Reines Prochaines Dni Aspektu Valie Export Zuby nehty Ženy ako upratovačky sveta Sigrid Schmid-Bortenschlager ...ako z gratulačnej karty... Príbeh lásky storočia Totálne zakázané Orshi Drozdik Mirek Vodrážka Eva Sopková Spoločnosť pre ženy a plánovanie rodiny vo Varšave Renate Egger Násilie na ženách v intímnych vzťahoch Milenky v Stoke Marion von Osten Viera Wallace Svadba v Káne Galilejskej Nakresli si svoje strašidlo Koordinačný výbor pre problematiku žien Johanna Dohnal Ešte Ruth Dewime Dagmar Benedikt Feministická pedagogika Vzťahy medzi rodmi v teórii a živote (vzdelávanie pre učiteľky) Biljana Kašić Žarana Papić Portrét Dory Barbara Stiegler Neverné ženy neznášajú vajíčka Piata žena Klub OS o násilí na ženách Možnosť voľby Trauma Piata žena a iné kampane Hlasy žien a mnohé i.

Aspekt je súčasťou
* občianskeho združenia Možnosť voľby
* Iniciatívy Piata žena
* Regionálneho programu nadácie Heinrich Böll Stiftung v strednej Európe.

Ocenenia
1995 Cena Starej blaškovej (za mimoriadne širokospektrálne, neutíchajúce, nepretržité, neprestávajúce a nikdy nekončiace hádzanie hrachu)
2000 EXPO 2000 Hannover (Registered Project of the World Exposition Germany)

Ďakujeme
Aspekt vďačí za svoju existenciu nadácii Heinrich Böll Stiftung (pôvodne Frauen Anstiftung)

Aspekt podporili Pro Helvetia a Open Society Foundation – Nadácia otvorenej spoločnosti

ďalej OSI Budapest, CEEBP, Fond Jozefa Felixa, British Council a i.

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu