AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Archív

V archíve webzinu ASPEKTin nájdete staršie články, ktoré vychádzali vo webzine od jeho vzniku v septembri 2004 do konca roku 2006. Sú zaradené v pôvodných rubrikách.

Od začiatku roku 2008 má webzin novú štruktúru. Preto boli staršie, ale stále aktuálne články z roku 2007 presunuté do nových rubrík (nájdete ich v ľavom menu).

ruzovyamodrysvet.sk

rodovo citlivá pedagogika

rodový infobalíček

rod a verejný život, sexuálne a reprodukčné práva žien, ženy na trhu práce

histórie žien

biografie žien, dejiny ženského hnutia na Slovensku, feministická teória

irena brežná

Irena Brežná, recenzie, rozhovory, úryvky, doslov ku knihe

kaša aglaje veteranyi

Aglaja Veteranyi, recenzie, úryvky, životopis, doslov ku knihe

proti násiliu

násilie páchané na ženách, násilie páchané na deťoch, rodovo podmienené násilie

jelinek nobelová

Elfriede Jelinek, Nobelova cena za literatúru, recenzie, úryvky, gratulácie

(gyno)kritika

literárna história, histórie žien, sexuálne obťažovanie

kn(íha)

Jana Bodnárová, Jaroslava Blažková, Etela Farkašová, Pavla Cebocli, recenzie, doslovy

per(fórum)

hudba, divadlo

(fí)mejl

poznámky, konferencie

(p)rózy

Soňa Koželová, Táňa Vasilisa Killerová, Ivica Ruttkayová

vec: médiá

reklamy, mediálna výchova

d(r)ámy

Ingrid Hrubaničová, Uršuľa Kovalyk, Julius Meinholm, Andrea Viziová, Jana Juráňová

lesby-by

organizácie, recenzie, Radikálne lesby

 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu