návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
EurActiv
ďakujeme
   

načo je ženám eú?

Projekt o rodovom rozpočtovaní
24. september 2009
Projekt EU-Strategie Gender Budgeting, na ktorom sa ako partnerská organizácia podieľal aj ASPEKT, priniesol viacero materiálov o tejto dôležitej stratégii dosahovania rodovej rovnosti.

Občianske kandidátky do Európskeho parlamentu
5. jún 2009

Ľubica Trubíniová: V Európe máme šancu na kvalitný život
29. máj 2009
Verím, že aj na Slovensku môžeme žiť zdravo: medzi slušnými ľuďmi, v súlade s prírodou a prostredím, s úctou k hodnotám.

Oľga Pietruchová: Skutočné zrovnoprávnenie žien je v nedohľadne
29. máj 2009
Chcem, aby bolo Slovensko nútené urobiť viac pre ženy a rodiny s deťmi a poskytnúť im zázemie a služby, aké majú v iných krajinách Európskej únie.

A Green New Deal for Europe
Manifesto for the European election campaign 2009

Ženy a ženské mimovládne organizácie na Slovensku
I. POLITICKÉ A PRÁVNE PODMIENKY VO VZŤAHU K ŽENSKEJ POLITIKE
Správa Jarmily Filadelfiovej a Zory Bútorovej pre nadáciu Heinrich Böll Stiftung, vypracovaná v máji 2006.

Ženy a ženské mimovládne organizácie na Slovensku
II. VÝVOJ ŽENSKÝCH MVO
III. ŽENY V EURÓPSKOM KONTEXTE
IV. ODPORÚČANIA

Správa Jarmily Filadelfiovej a Zory Bútorovej pre nadáciu Heinrich Böll Stiftung, vypracovaná v máji 2006.

Gesine Fuchs – Beate Hoecker: Demokracia bez žien je len polovičná demokracia
Politická participácia žien vo východoeurópskych štátoch vstupujúcich do EÚ – Publikácia Nadácie Friedricha Eberta na stiahnutie

Ako môžu ženské organizácie využívať finančné zdroje Európskej únie
Mimovládne organizácie spravidla fungujú na základe finančných zdrojov od nadácií či iných darcov a sponzorov. Aj Aspekt je takáto organizácia, preto sme uvítali možnosť zúčastniť sa školenia zameraného na získavanie finančných zdrojov prostredníctvom projektov. Mesačné školenie sa konalo v Bruseli pod názvom CAPACITY BUILDING PROGRAM. Účasť na ňom nám umožnilo Regionálne zastúpenie EÚ nadácie Heinrich Böll Stiftung, ktoré tento projekt zorganizovalo.

Ženy vo voľbách do Európskeho parlamentu
medzinárodný projekt
informačný leták k projektu

prvá predošlá strana 1 / 2 ďalšia posledná