návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka

  Pripravujeme a pozývame!

Nezabudnite si, prosím, rezervovať tieto dva termíny:
+++++
ruzovyamodrysvet.sk
21. a 22. september 2006
Prezentácia kľúčových skúseností z projektov EQUAL v rámci nadnárodného partnerstva WEGA, ktorého súčasťou je aj projekt ruzovyamodrysvet.sk.
Projekty partnerstva WEGA z Rakúska, Kanárskych ostrovov, Slovinska a Slovenska sa v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL zameriavajú na rôzne hľadiská programovej priority „znižovanie rozdielov medzi rodmi a podporovanie pracovnej desegregácie“.
++++
Histórie žien
20. a 21. október 2006
Toto stretnutie sa zameria na históriu žien v kontexte prvého a druhého ženského hnutia, ako aj v kontexte nášho vlastného ponovembrového feministického príbehu. (V októbri 2006 uplynie 10 rokov od prvého veľkého interdisciplinárneho aspekťáckeho podujatia Dni Aspektu, na ktorom sme o. i. po prvýkrát prezentovali novú knižnú edíciu Aspektu.)
Konferencia je vyvrcholením rovnomenného trojročného projektu a hľadaním ďalších perspektív práce v oblasti odhaľovania, novointerpretovania, čítania, písania, rozprávania, znovuprežívania, akceptovania… histórií žien.
Toto podujatie sa sústredí na:
Stratené histórie žien – načrtnutie feministických teórií a praxí ako rámec pre zavŕšenie projektu a jeho pokračovanie.
Osudy konkrétnych žien a tvorba žien na Slovensku – v časovom rozpätí cca od polovice 19. storočia podnes („prípadové“ štúdie o osobnostiach a problémových okruhoch vo forme teoretických, publicistických, literárnych a umeleckých príspevkov).[návrat]