návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica

  13. február 2008
Poznáme Českú prezidentku

Občianske združenie Fórum 50%, ktorého víziou je „spoločnosť s vyrovnaným zastúpením žien a mužov v politike a v rozhodovacích pozíciách", vytvorilo nadstrannícku platformu združujúcu okolo sto žien z rôznych politických strán. Jej názov je Česká prezidentka.

Do knižnice Aspektu pribudli aj nasledujúce knihy združenia Fórum 50%.

Titul Čekání na ženský samet predstavuje štrnásť politických rozhovorov s českými ženami, ktoré premýšľajú o ženskej emancipácii v súčasnej českej spoločnosti.

Knižka Petry Rakušanovej Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? mapuje účasť žien vo vrcholnej politike aj v politických stranách. Hlavným cieľom štúdie je analyzovať dôvody nižšieho zastúpenia žien v politických funkciách v Českej republike.

Ďalšia publikácia Změňte směr! nesie podtitul Nejnovější trendy v řízení lidských zdrojů: skloubení rodinného a pracovního života.

Vašu pozornosť si zaslúži aj titul Více žen do politiky? Samozřejmě! Ale jak?, rovnako aj zborník z konferencie Podpora vstupu žen do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů, ktorej výsledkom je knižka Nebojme se kvót.

Pripravil Derek Rebro[návrat]