návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka

Helen Longino. Zdroj: http://www.sigmaxi.org/programs/international/images/Longino.jpg

  9. jún 2008
Séria prednášok feministickej filozofky HELEN LONGINO

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a Centrum rodových štúdií pri FiF UK

pozývajú na sériu prednášok

HELEN LONGINO
o charaktere súčasnej vedy, sociálnej podmienenosti poznania a o feministickej epistemológii

Kedy: 9. - 11.  júna 2008
Kde: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. - Nová budova (vstup z Múzejnej ul.), 4. poschodie, miestnosť č. N 425

pondelok 9. júna 2008 o 17.00 hod.
Filozofia vedy po sociálnom obrate / Philosophy of Science after the Social Turn

utorok 10. júna 2008 o 16.00 hod.
Okruhy rozumu: niekoľko feministických úvah o rozume a racionalite / Circles of Reason: Some Feminist Reflections on Reason and Rationality

streda 11. júna 2008 o 16.00 hod.
Feministická epistemológia ako lokálna epistemológia / Feminist Epistemology as a Local Epistemology

V angličtine so simultánnym tlmočením do slovenčiny.
Vstup voľný.

Helen Longino je profesorkou filozofie na Stanfordskej univerzite. Jej výskumná a pedagogická prax sa sústreďuje na oblasť filozofie vedy, sociálnej epistemológie a feministickej filozofie. Svetové uznanie jej priniesla publikácia Science As Social Knowledge (1990). Za knihu The Fate of Knowledge (2001) získala prestížne ocenenie Robert K. Merton Professional Award udeľované Americkou sociologickou asociáciou. V slovenskom jazyku vyšla jej štúdia „Hodnoty a objektivita" (in Aspekt 1/1998 - Myslenie žien).

Séria prednášok je súčasťou projektu Excelentná univerzita, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Ďalšie informácie na www.exu.sk.[návrat]