návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárkaHelen Longino

  9. jún 2008
Prednáška Helen Longino: Filozofia vedy po sociálnom obrate

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a Centrum rodových štúdií pri FiF UK

pozývajú na prednášku

Helen Longino
Filozofia vedy po sociálnom obrate / Philosophy of Science after the Social Turn

v pondelok 9. júna 2008 o 17.00 hod.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. - Nová budova (vstup z Múzejnej ul.), 4. poschodie, miestnosť č. N 425

Filozofia sa zaoberala vplyvom sociálnych faktorov na poznanie a vedu už pred takmer pol storočím. Od doby, kedy boli Kuhnove či Deweyho teórie odmietané ako subjektívne a iracionálne, sa veda aj filozofia vedy do značnej miery transformovali. Súčasná komercionalizácia vedy, meniace sa spôsoby vedeckej komunikácie a spolupráce, ale aj pretrvávajúca predstava o vede ako o zosobnení sociálneho a ekonomického pokroku spoločnosti vyvolávajú mnoho epistemologických, etických a politických otázok. Zmenený charakter vedy si nepochybne vyžaduje opätovné nastolenie problému jej sociálnej podmienenosti.

„Filozofická tradícia, ktorá nezohľadňuje sociálne aspekty poznania, nechápe vedu ako inštitúciu, ale skôr ako stáročnú tradíciu hľadania pravdivého poznania prirodzeného sveta. Moderná veda sa však nezaoberá len produkciou poznania, ale aj produkciou komodít, zbraní, nástrojov ovládania, ideológií či prostriedkov sociálnej a ekonomickej transformácie. Na konci 20. storočia a na začiatku 21. storočia dodáva prívlastok ´vedecký´ kredibilitu takmer akémukoľvek zámeru. Tým, že pri reflexii vedy oddeľujeme od seba skúmanie vedeckej praxe na jednej strane a charakter poznania, jeho rôznorodé funkcie a dôsledky na strane druhej, riskujeme, že aspektom vedeckého poznávania vôbec neporozumieme."

Helen Longino je profesorkou filozofie na Stanfordskej univerzite. Jej výskumná a pedagogická prax sa sústreďuje na oblasť filozofie vedy, sociálnej epistemológie a feministickej filozofie. Svetové uznanie jej priniesla publikácia Science As Social Knowledge (1990). Za knihu The Fate of Knowledge (2001) získala prestížne ocenenie Robert K. Merton Professional Award udeľované Americkou sociologickou asociáciou. V slovenskom jazyku vyšla jej štúdia „Hodnoty a objektivita" (in Aspekt 1/1998 - Myslenie žien).

V angličtine so simultánnym tlmočením do slovenčiny. Vstup voľný.

Prednáška je súčasťou série prednášok prof. Helen Longino v dňoch 9. - 11. júna 2008. Séria prednášok je súčasťou projektu Excelentná univerzita, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Ďalšie informácie na www.exu.sk.[návrat]