návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka

  10. jún 2008
Prednáška Helen Longino: Okruhy rozumu: niekoľko feministických úvah o rozume a racionalite

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a Centrum rodových štúdií pri FiF UK

pozývajú na prednášku

Helen Longino
Okruhy rozumu: niekoľko feministických úvah o rozume a racionalite / Circles of Reason: Some Feminist Reflections on Reason and Rationality

v utorok 10. júna 2008 o 16.00 hod.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. - Nová budova (vstup z Múzejnej ul.), 4. poschodie, miestnosť č. N 425

Kritika chápania rozumu a racionality je jednou z ústredných tém feministickej filozofie. Zaobídeme sa bez týchto pojmov? Je možné nahradiť ich zdôrazňovaním emocionality a subjektivity? Longino vychádza z prác Mirandy Fricker a Michèle Le Doeuff a hľadá koncepciu rozumu, ktorá by vyjasnila rozdiel medzi deskriptívnym a preskriptívnym používaním tohto pojmu. Chce nastoliť také používanie rozumu a racionality, ktoré nebude kognitívne diskvalifikovať konkrétne skupiny ľudí a umožní pluralizmus prístupov. Ako postupovať? „Keď máte problém, obráťte sa na Huma."

„Michèle Le Doeuff si všíma Rousseauov dvojaký pohľad na racionalitu v Liste d´Alembertovi. Rozum chápe ako otvorený, nevyčerpáva sa systémom pravidiel, ale je schopný pojať do seba diverzitu, dialóg, kritiku. To je sľubné. No zároveň ako sídla Pravého Rozumu ospevuje pánske kluby v Ženeve, kde sa - podľa Rousseaua - muži ´nemusia znižovať na úroveň chápania žien´. Najlepším vzorom Rozumu je teda uzavretá spoločnosť - je uzavretá, prístupná len mužom, ženevským občanom. Takýto rozum prekvitá v uzavretých okruhoch, uzavretých tak v zmysle členstva ako aj vo formulácii konštitutívnych princípov rozumu. Zjavne tu existuje mierka, ktorej niektorí nevyhovejú."

Helen Longino je profesorkou filozofie na Stanfordskej univerzite. Jej výskumná a pedagogická prax sa sústreďuje na oblasť filozofie vedy, sociálnej epistemológie a feministickej filozofie. Svetové uznanie jej priniesla publikácia Science As Social Knowledge (1990). Za knihu The Fate of Knowledge (2001) získala prestížne ocenenie Robert K. Merton Professional Award udeľované Americkou sociologickou asociáciou. V slovenskom jazyku vyšla jej štúdia „Hodnoty a objektivita" (in Aspekt 1/1998 - Myslenie žien).

V angličtine so simultánnym tlmočením do slovenčiny. Vstup voľný.

Prednáška je súčasťou série prednášok prof. Helen Longino v dňoch 9. - 11. júna 2008. Séria prednášok je súčasťou projektu Excelentná univerzita, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Ďalšie informácie na www.exu.sk.[návrat]