návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka

  17. október 2008
Nové grantové kolo na podporu aktivít ženských mimovládnych organizácií!

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo na podporu aktivít ženských mimovládnych organizácií. Fond je presvedčený, že ženy a dievčatá najlepšie poznajú situáciu a problémy, ktorým vo svojej lokalite a oblasti pôsobenia čelia a že dokážu nájsť najvhodnejšie riešenia na ich zlepšenie. Fond preto udelí granty na realizáciu projektov zameraných na riešenie aktuálnych problémov žien a dievčat na Slovensku a v Česku v maximálnej výške 130 000 Sk (4 315,2 Euro).

O podporu projektu sa môžu uchádzať len ženské mimovládne neziskové organizácie oficiálne zaregistrované na Slovensku, ktoré vo svojom štatúte uvádzajú ako jeden z hlavných cieľov svojej činnosti presadzovanie a obhajobu práv žien a dievčat, zlepšovanie ich postavenia v spoločnosti a ich aktivity sa zhodujú aspoň s jednou programovou oblasťou Slovensko-českého ženského fondu.

Uzávierka žiadostí o grant je 14. novembra 2008. Podrobnosti o vyhlásenom grantovom kole a formuláre žiadostí nájdete na www.zenskyfond.sk.[návrat]