návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

načo je ženám eú?

  29. máj 2009
Ľubica Trubíniová: V Európe máme šancu na kvalitný život

Verím, že aj na Slovensku môžeme žiť zdravo: medzi slušnými ľuďmi, v súlade s prírodou a prostredím, s úctou k hodnotám. Nie je to ľahké, za námahu to však stojí. V Európe máme šancu na kvalitný život. Chcem k nej prispieť aj ja svojou prácou.

Chcem prispieť k tomu, aby:

  • slovenské zákony neobmedzovali ľudí v ich občianskych právach - aby využili v ich prospech všetko dobré, čo umožňuje legislatíva Európskej únie,
  • aby sa príroda a životné prostredie na Slovensku neničili - ale chránili aspoň tak starostlivo, ako vo vyspelých krajinách Európskej únie,
  • aby sme konečne začali poriadne šetriť energiou a využívať čisté energetické zdroje - podobne ako inde v únii.

Moje priority pre Európsky parlament:

  • reálne a efektívne fungujúca participácia verejnosti na rozhodovaní v praktickom živote,
  • súlad a reálne využívanie environmentálnej a ľudskoprávnej legislatívy Európskej únie v legislatíve a najmä v praxi na Slovensku,
  • systémová podpora úspor energie a obnoviteľných energetických zdrojov,
  • presadzovanie princípov trvalej udržateľnosti v legislatíve, v rozhodovacích mechanizmoch aj v praktickom živote.

Volím zelených

Zelená voľba

Grean New Deal[návrat]