návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

načo je ženám eú?

  29. máj 2009
Oľga Pietruchová: Skutočné zrovnoprávnenie žien je v nedohľadne

Ciele, ktoré chce presadzovať v Európskom parlamente:

Budem presadzovať, aby nie národné štáty, ale Európska únia bola garantkou ľudských a sociálnych práv pre všetkých ľudí. Zaručí to stabilitu a širší rozsah práv, ako sú schopní úzkoprsí slovenskí politici akceptovať, a vytvorí základy do budúcnosti pre skutočne rovnoprávne postavenie žien a znevýhodnených skupín v celej Európe. Charta ľudských práv ako súčasť Lisabonskej zmluvy tvorí pre to dobrý základ a rovnako ako Európski zelení podporujem jej definitívne prijatie.

Som za posilnenie európskeho modelu solidarity - súhlasím s Giddensom, že Európska únia si nemôže dovoliť nemať spoločnú sociálnu politiku. Sociálna spravodlivosť a solidarita, kvalitné a dostupné verejné služby, zamestnanecké a spotrebiteľské práva a bezpečnosť zdravia sú dôležitými hodnotami v celej Európe. Únia by mala mať viac kompetencií v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia, pretože tieto otázky nepoznajú hranice nielen v riešeniach, ale aj v ich následkoch.

Podporujem trvalo udržateľné riešenia ekonomickej krízy tak, aby viedli k zodpovedným rozhodnutiam a vytvoreniu nových pracovných miest. Našim vzorom musia byť krajiny ako Nemecko a Rakúsko, ktoré dokazujú, že zelená ekonomika je možná.

Chcem, aby bolo Slovensko nútené urobiť viac pre ženy a rodiny s deťmi a poskytnúť im zázemie a služby, aké majú v iných krajinách Európskej únie, napríklad vo Francúzsku, aby Lisabonské ciele v oblasti zosúladenie pracovného a súkromného života boli aj u nás uvádzané do praxe. Skutočné zrovnoprávnenie žien je ešte v nedohľadne - únia musí pre to urobiť viac ako doteraz. Rodový rozdiel v zárobkoch, ktorý je u nás približne 25 percent a v celej Európskej únii v priemere 15 percent,  je neakceptovateľný. Násilie páchané na ženách je vážny problém, ktorého riešenie je potrebné zakotviť v záväznej smernici. Sociálna situácia rozvedených a slobodných matiek a ich detí žijúcich často na hranici chudoby a feminizácia chudoby a staroby sú výzvou hodnou skutočných opatrení.

Budem sa zasadzovať za udržanie a ďalšie posilňovanie európskeho modelu sekulárnej demokracie a práva ateistov, ktorí tvoria veľkú skupinu, a napriek tomu ich u nás nik politicky nezastupuje.

Volím zelených

Zelená voľba

Grean New Deal[návrat]