návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

načo je ženám eú?

  24. september 2009
Projekt o rodovom rozpočtovaní

Projekt o rodovom rozpočtovaní EU-Strategie Gender Budgeting sa realizoval v období od 1. augusta 2008 do 30. júla 2009 v rámci programu EÚ Európa pre občianky a občanov: podpora aktívneho európskeho občianstva. ASPEKT bol jednou z partnerských organizácií tohto medzinárodného projektu, ktorý koordinovala Sieť rakúskych poradní pre ženy a dievčatá (Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen). Podnetom na realizáciu takéhoto projektu sa stalo uzákonenie rodového rozpočtovania ako záväzku pre verejné financie v Rakúsku.

Cieľom projektu bolo informovanie občianok a občanov, najmä členiek ženských organizácií, v zúčastnených krajinách (Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, SR, ČR) o význame, postupoch a účinkoch stratégie rodového rozpočtovania (gender budgeting) ako súčasti stratégie uplatňovania rodového hľadiska (gender mainstreaming).

Webová stránka projektu EU-Strategie Gender Budgeting prináša študijné a informačné materiály o rodovom rozpočtovaní v nemčine, angličtine i češtine. Problematiku rodového rozpočtovania predstavuje napríklad príspevok Evy Ferrrarovej z Ministerstva vnútra ČR alebo Elisabeth Klatzer z Viedenskej univerzity.[návrat]