návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka

  Rodová perspektíva v ekonómii

ASPEKT a FES Bratislava v spolupráci so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave

pozývajú na seminár

Rodová perspektíva v ekonómii

KEDY: štvrtok 22. apríla 2010 od 9.00 hod.

KDE: Hotel Devín, Riečna ulica č.4, Bratislava

Program:

08,30 - registrácia účastníčok a účastníkov

09,00 - otvorenie Erika Kvapilová (moderátorka)

úvodný príhovor Jana Cviková, ASPEKT

09,15 - Trh a moc: Ekonomické re/produkovanie rodu

Gabriele Michalitsch, Ekonomická univerzita Viedeň

10,00 - diskusia

10,45 - prestávka

11,15 - Ekonomika starostlivosti v ekonomickom myslení

Anna Zachorowska - Mazurkiewicz, Jagiellonská univerzita Krakov

11,45 - Rodové implikácie starostlivosti o deti na Slovensku

Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny Bratislava

12,05 - diskusia

12,45 - obed

14,00 - Ženy a muži v práci a rodine: prečo je podľa sociologičiek užitočná

rodová perspektíva v ekonomike

Jarmila FiladelfiováZora Bútorová

Inštitút pre verejné otázky Bratislava

14,40 - diskusia

15,30 - prestávka

16,00 - Rodový pohľad na hospodársku a finančnú krízu

Mária Jepsen, European Trade Union Institute Brusel

16,30 - Stredoeurópska skúsenosť s krízou z rodového hľadiska

Oľga Pietruchová, Ženská loby Slovenska

16,50 - diskusia

17,30 - záver podujatia

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste svoju účasť potvrdili do 16. apríla 2010 na emailovej adrese lukacova (zavinac) fes (bodka) sk.

Seminár bude simultánne tlmočený slovenčina/angličtina.

Pre účastníčky a účastníkov budú pripravené publikácie z ASPEKTU a Inštitútu pre verejné otázky, ako aj prehľad o dostupnej literatúre k problematike seminára.

Program seminára v angličtine/Seminar program in English

Na prečítanie odporúčame:

Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov

Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Úvod do feministickej ekonómie - domácnosť, trh a štát[návrat]