návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica

  25. marec 2010
Protest proti globalizaci : Gender a feministická kritika

Nová kniha Marty Kolářovej, ktorá nazerá na globalizáciu a antiglobalizačné hnutie v Českej republike a vo svete rodovou optikou. Knihu darovalo vydavateľstvo SLON.

KOLÁŘOVÁ Marta. 2009. Protest proti globalizaci : Gender a feministická kritika. Praha : SLON. 254 strán. ISBN 978-80-86429-96-0

Publikácia sa zaoberá rodovými aspektmi globalizácie a antiglobalizačného hnutia vo svete a v Českej republike. Hlavná otázka, ktorú si autorka položila, znie : Kde sa stretáva a míňa antiglobalizačná kritika s feministickým poňatím globalizácie? Práca predstavuje feministickú kritiku globalizácie a jej začlenenie v antiglobalizačnom diskurze. Ako priesečník feminizmu a antiglobalizmu vo svete chápe ženskú organizovanosť zdola proti negatívnym dopadom neoliberálnych politík. Kniha pojednáva o rôznych aspektoch súčasného antiglobalizačného hnutia - jeho ideologických rámcoch, zložení a taktikách. Špecificky skúma český antiglobalizačný aktivizmus spoločne s významnými protestnými udalosťami. V centre prípadovej štúdie stojí otázka, ako české hnutie tematizuje rodové otázky globalizácie a akými rodovými aspektmi sa ďalej vyznačuje. Sú muži globálni a ženy lokálne? Čo je to sweatshop a ako sa dá bránit proti otrockej práci? Je možné bojovať prachovkou proti Medzinárodnému menovému fondu? Môže antiglobalizačné hnutie a feminizmus nájsť spoločnú reč?

Informácia o knihe - rozhovor s autorkou: Tereza Hendlová : "Feminismus bez přívlastků je málo"[návrat]