návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica



  2. december 2009
Slavenka Drakulić v knižnici ASPEKTU

Zaujala vás kniha Slavenky Drakulić Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa? Oplatí sa vám navštíviť našu knižnicu, kde nájdete aj tieto knihy:

Jak sme přežili komunismus / Slavenka DRAKULIĆ, Prekl. Robert VINDIŠ, Prekl. Daniela SLAVÍKOVÁ. - 1. vydanie - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. - 231 s.

Frida's Bed / Slavenka DRAKULIĆ, Prekl. Christina P. ZORIĆ. - 1. vydanie - London : Penguin Books, 2008. - 162 s.

Café Europa: life after communism / Slavenka DRAKULIĆ. - United States of America : Penguin Books, 1999. - 213 s.

They would never hurt a fly : war criminals on trial in the Hague / Slavenka DRAKULIĆ. - 3. vydanie - Great Britain : Abacus, 2008. - 182 s.

Za pozornosť učite stoja aj ďalšie texty, rozhovory, eseje, ktoré nájdete napríklad aj tu:

Rozhovory Aspektu z rokov 1993-1998 / Jana CVIKOVÁ - Jana JURÁŇOVÁ (eds). - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 1998. - 375 s.

Aspekt 3/1994 / Téma : Bosorky / Zodp. red Jana CVIKOVÁ - Jana JURÁŇOVÁ. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 1994. - 132 s.

Aspekt 2-3/1995 / Téma : Ženy a moc / Zodp. red. Jana CVIKOVÁ - Jana JURÁŇOVÁ, Zost.. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 1995. - 248 s.

Bulletin Stredoeurópske Fórum 2009 / Rudolf CHMEL, Karel SCHWRZENGERG, Adam MICHNIK, Václav HAVEL , Martin BÚTORA , Ágnes HELLER, Brigita SCHMÖGNEROVÁ, Martin M.  ŠIMEČKA, Krzysztof CZYżEWSKI, Andrzej STASIUK, György KONRÁD, Maciej ZAREMBA, Erhard BUSEK, Ingo SCHULZE, Ivan KRASTEV, Wendy LUERS, Jacques RUPNIK, Mary KALDOR, Miroslav KUSÝ, Robert MENASSE, Aleš DEBELJAK, Slavenka DRAKULIĆ, Timothy SNYDER, Paul LENDVAI, Viktor JEROFEJEV, Thierry CHERVEL, Marci SHORE, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimir GLIGOROV. - Bratislava : Občianske združenie Projekt Fórum , 2009. - 131 s.

Man wird nicht als Frau geboren / Edit. Alice SCHWARZER. - Köln : Kiepenhauer und Witsch, 2000. - 278 s.



[návrat]