návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica

  14. jún 2010
SLONie novinky v našej knižnici

Do knižnice ASPEKTU pribudli dva nové tituly zo sociologického nakladatelstva SLON:  Fenomén bezdětnosti Hany Haškovej a Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie Kateřiny Liškovej. Knihy sú darom vydavateľstva, ďakujeme.

Hašková, Hana. 2009. Fenomén bezdětnosti. SLON. 265 strán. ISBN 978-80-7419-020-9.

Cílem knihy je prozkoumání a vysvětlení fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Autorka se dotýká široce diskutovaného tématu nízké plodnosti české společnosti a prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi (tzv. odkládání rodičovství). V knize si stanovuje dvě výzkumné otázky: Jaké faktory přispívají k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní? Jak definují (rozumějí) svou (své) bezdětnost(i) samotní bezdětní, jak se podle nich a v jejich vlastním případě bezdětnost „dělá“ a jak ji prožívají? Zaměření výzkumných otázek vedlo autorku k využití dat a metodických postupů jak kvantitativní, tak i kvalitativní povahy, a to tak, aby byla využita explanační síla komplementarity těchto výzkumných přístupů a dat. Autorka identifikuje faktory, které mají vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru bezdětnosti v české společnosti mezigeneračně, pojmenovává rovněž faktory, jejichž vliv na prodlužování období bezdětnosti se v současné době posiluje. Na základě propojení poznatků z kvalitativní i kvantitativní analýzy dat autorka dále ukazuje na možný potenciál teorie genderové spravedlnosti pro vysvětlení růstu podílu bezdětných v současné české společnosti. Bude česká společnost společností bezdětných a jedináčků? Jaké důvody vedou mladé lidi k prodlužování období bezdětnosti? Jaké faktory přispívají k celoživotní bezdětnosti? Proč došlo k dramatickému poklesu plodnosti a růstu podílu bezdětných v české populaci zejména v 90. letech 20. století? Proč k nim nedošlo dříve? Jakou roli hrají genderové stereotypy a možnosti kombinování práce a péče v reprodukčních plánech mladých mužů a žen? Kdo zůstává bez dětí? Jak se volí bezdětnost? Jak se s bezdětností smiřuje? Kde leží hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností? Jsou životy bezdětných prázdné nebo životy rodičů přeplněné? Je bezdětnost ztrátou nebo příležitostí? Může být nedobrovolná bezdětnost volbou a dobrovolná bezdětnost nevolbou? Jak definují a jak prožívají bezdětnost bezdětní muži a jak ženy?

Lišková, Kateřina. 2009. Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie. SLON. 180 strán. ISBN 978-80-7419-022-3

Kniha přináší sociologickou analýzu antipornografického feministického diskursu. Tato analýza se zaměřuje jednak na pojetí genderu a sexuality, jednak na chápání performativity v kontextu symbolické moci řečových aktů. Autorka kriticky analyzuje koncept genderu a jeho propojení se sexualitou tak, jak je (explicitně i implicitně) přináší antipornografický feminismus. Věnuje se také současnému antipornografickému diskursu v České republice. Analyzuje proto práce z oborů sexuologie a kriminologie na téma pornografie. Současnému českému diskursu o pornografii totiž dominují tyto obory, nikoli feministický diskurs, nicméně oba překvapivě s antipornografickým feminismem rezonují. V poslední části knihy autorka kriticky analyzuje uvažování o pornografii jako o performativním projevu, tedy konající řeči, a posuzuje jednotlivé výhody i jednotlivá omezení tohoto přístupu. Škodí pornografie ženám? Dehumanizuje porno ženy? Je pornografie v rozporu s feminismem? Jakou podobu mají debaty o pornu v současné české společnosti? Koná porno v sociální realitě? Formuje nějak svět kolem nás? Co se stane, když je do hry o pornografii zatažen stát?[návrat]