návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica

  14. jún 2010
Rovnost v odmeňování žen a mužů

Havelková, B. (2007). Rovnost v odmeňování žen a mužů. Praha : Auditorium. 160 strán. ISBN  978-80-903786-29


Publikácia predkladá právnu analýzu inštitútu rovného odmeňovania, tak ako ju koncipuje právny poriadok Českej republiky a právo Európskej únie, najmä judikatúra Európskeho súdneho dvora. Snaží sa pritom poskytnúť návod pre poškodenú zamestnankyňu, ako postupovať v prípade podozrenia na diskrimináciu v odmeňovaní a súčasne upozorniť zamestnávateľa na vhodné kroky k prevencii diskriminácie.


Predslov a obsah publikácie nájdete tu.

Recenziu JUDr. Krisiny Koldinskej, PhD. si môžete prečítať tu.[návrat]