návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

ASPEKTovské ňjúvinky

  15. jún 2010
ASPEKTovské ňjúvinky jún 2010 - EKONOMICKÝ ŠPECIÁL

Prinášame informácie o novinkách na www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk.

Tentoraz ide o ekonomický „špeciál", presvedčte sa sami:


+
Nová kniha Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov
V poradí dvanásty zborník radu Aspekty prináša štyri štúdie expertky na rodovú problematiku Barbary Stiegler k rôznym aspektom rodovej politiky a jej stratégií; hneď prvá štúdia je venovaná stratégii gender budgeting čiže rodové rozpočtovanie. Dopĺňa ich štúdia rakúskej ekonómky Gabriele Michalitsch, ktorá prináša pohľad na aktuálnu finančnú a hospodársku krízu. Publikácia vyšla tlačou, ale v elektronickej podobe je dostupná aj na webe.
+
Správa o seminári Rodová perspektíva v ekonómii
Takmer 100 záujemkýň a záujemcov o rodovú perspektívu v ekonómii, ktorej sa na Slovensku zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť (najmä nie „ekonomická" pozornosť) sa v zúčastnilo celodenného odborného seminára v Bratislave, ktorý organizovali FES Bratislava a ASPEKT v spolupráci so Zastúpením HBS vo Varšave. Zo seminára pripravujeme publikáciu.
Výber literatúry k semináru Rodová perspektíva v ekonómii.

+
Čo je nové v medzinárodnom projekte EQ-Train: Equality Training for Trainers
* Seminár Aká práca, taká pláca! o rodovej ne/rovnosti v odmeňovaní Na prelome apríla a mája sa uskutočnil seminár o odmeňovaní žien a mužov z rodového, právneho i sociologického hľadiska; jednotlivé bloky sa venovali témam ako právne minimum pre neprávničky; rodová deľba práce; voľba povolania a vzťah k peniazom; stratégie odstraňovania rodovej nerovnosti v odmeňovaní.
Výber literatúry k semináru Aká práca, taká pláca!
* Ňjúvinky z EQ-Train 3/2010 Ústredným motívom tretích projektových ňjúviniek sú nové údaje, zákony a akcie zamerané na dosahovanie rovnosti v odmeňovaní žien a mužov. Viac si prečítajte tu.
* Kvíz o odmeňovaní žien a mužov Urobte si tento kvíz a zoznámte sa s príčinami rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Poslúži aj ako metodická pomôcka pri vzdelávaní mládeže a dospelých.

+
Novinky v knižnici ASPEKT
V rámci vzdelávacieho projektu podporeného nadáciou MamaCash pribudla do našej knižnice publikácia Barbary Havelkovej Rovnost v odměňování žen a mužů. Táto publikácia predkladá právnu analýzu inštitútu rovného odmeňovania v právnom poriadku ČR a právo EU, najmä judikatúra Európskeho súdneho dvora. Poskytuje aj návody pre poškodenú zamestnankyňu, ako postupovať v prípade podozrenia na diskrimináciu v odmeňovaní, a zároveň upozorňuje zamestnávateľa na vhodné kroky k prevencii diskriminácii. Pozrite sa aj na ďalšie knižničné prírastky.
Muži z Davosu, ženy z Prahy 2000
Kým pred Prahou 2000 ženy do antikapitalistického hnutia vstupovali najmä ako priateľky a partnerky aktivistov, masová mobilizácia umožnila ich vstup bez ohľadu na vzťahy. Recenzia Ľubice Kobovej na knihu Marty Kolářovej Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika.

++++ Kontakt: ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 /52 49 16 39, aspekt@aspekt.sk[návrat]