návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka  19. august 2010
Výstava Čiernych: Návody na...

SPACE

pozýva na výstavu

Návody na vytváranie potrebných vecí a dojmov

Anton Čierny & Pavlína Fichta Čierna

Trvanie výstavy: 29. 7. - 27. 8 .2010

Miesto: Velehradská 7/A, Bratislava

Otvorené: utorok - piatok, 13.00 - 17.30

Kurátorka: Katarína Slaninová

Výstava NÁVODY na vytváranie potrebných vecí a dojmov  je prvou spoločnou výstavou manželskej dvojice autorov Antona Čierneho a Pavlíny Fichty Čiernej na Slovensku, v ktorej sa autori rozhodli reflektovať a tematizovať problematiku návodov a inštruktáží.
Návody ako súhrn pokynov dotýkajúcich sa rôznych oblastí verejného či súkromného života človeka sú každému z nás dobre známe. Ponúkajú špecifickú orientačnú štruktúru v živote človeka v rozmedzí od inštruktážnych filmov poskytujúcich pokyny pre aktivity spojené s verejným životom až po rôzne rodinné recepty, návody, či kódy správania sa jednotlivca vo verejnom a súkromnom živote.
Každý z autorov pristupuje k téme inštruktáží individuálne. Napriek tomu sú jednotlivé diela organicky prepojené a spája ich spoločný záujem umelcov o spoločensko-historické a politické problémy s dôrazom na spoločenskú sondu odzrkadľujúcu krízu tradičných hodnôt v súčasnej spoločnosti. Ich inštruktáže môžu byť preto chápané i ako  nostalgické ohliadnutie sa, či „návrat" umelcov do minulosti avšak forma spracovania je nanajvýš súčasná, refletujúca individuálne autorské prístupy.


Projekt vznikol vďaka podpore: EGO Zlín, Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a Nadácii centrum súčasného umenia.[návrat]