návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica  18. september 2010
Súčasné smery v psychológii

Do knižnice ASPEKTu pribudla nová kniha Súčasné smery v psychológii. Autorke Viere Bačovej ďakujeme.

BAČOVÁ, Viera. 2009. Súčasné smery v psychológii. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 284 strán. ISBN 978-80-224-1068-7

„Učebnice o smeroch psychologického myslenia najčastejšie končia kapitolou o humanistickej psychológii, prípadne o kognitívnej psychológii. Oba tieto psychologické systémy sú "staré" už niekoľko desaťročí. Preto sa vytvára dojem, že v súčasnosti sa v psychológii nič nedeje. Pritom je dnes v psychológii pomerne rušno. Súčasné dianie však nie je zachytené v učebniciach. Ambíciou tejto práce je informovať a uvažovať o súčasných smeroch (prúdoch) myslenia, ktoré kritizujú psychológiu tradične označovanú za vedeckú a usilujú sa o zásadné prehodnotenie doterajšej agendy psychológie." (Bačová, 2009, s. 9)

Medzi moderné smery psychológie patrí tiež feministická psychológia, ktorej je venovaná siedma kapitola publikácie - Feministický výskum a psychológia. Autorka sleduje vznik a vývoj feministického výskumu v kontexte feministického hnutia, prezentuje základy metód, metodológie a epistemológie feministického výskumu.[návrat]