návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

ASPEKTovské ňjúvinky

  25. júl 2010
ASPEKTovské ňjúvinky 3/2010

Prinášame ňjúvinky - informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Blahoželáme Jiřine Šiklovej k narodeninám Feministka, sociologička, publicistka, zakladateľka Gender Studies v Prahe a členka redakčného matronátu časopisu Aspekt sa dožila na konci júna 75 rokov. K jubileu želáme všetko najlepšie, pevné zdravie a aj naďalej veľa jej príslovečnej energie.

+

Cirkev, štát a rodová politika V čom tkvie špecifickosť vplyvu katolíckej cirkvi na verejný život v Poľsku? Ako to súvisí s politikou rodovej rovnosti? Aj tieto otázky si kladú autorky a autori publikácie Kościół, państwo i polityka płci, ktorú vydala varšavská kancelária nadácie Heinrich Böll Stiftung. Prečítajte si o vzťahu medzi katolíckou cirkvou a politikou, ako aj o vplyve náboženstva a cirkvi na situáciu žien a mužov v poľskej spoločnosti.

+

Za diakonát žien v katolíckej cirkvi "Ženy, ktoré sa už dávnejšie realizujú a osvedčujú v mnohorakých diakonických oblastiach, sú aj v katolíckej cirkvi pripravené prevziať úrad diakonky," tvrdí Organizácia diakonátu žien so sídlom v Nemecku.

+

Má rodová politika v EÚ budúcnosť? Prečítajte si zborník z konferencie o výhodách aj (staro)nových problémoch v oblasti rodovej rovnosti, ktoré stredoeurópskym krajinám priniesol vstup do Európskej únie. Súčasťou publikácie je aj text Jany Cvikovej z ASPEKTU, v ktorom autorka poukazuje na priepasť medzi legalitou a legitimitou politiky rodovej rovnosti v postsocialistických krajinách.

+

Svedectvá "žien Novembra" putovali za hranice Aksamitna rewolucja w Słowacji: odpovede žien na našu otázku Čo si robila v Novembri 1989? v preklade do poľštiny.

+

Bratislava na mape homonacionalizmu "Aj teplé a teplých si štát váži a ctí z rovnakých dôvodov ako všetky ostatné občianky a občanov. Uznáva ich najmä vtedy, keď preberajú vzorce správania heteronormatívnej rodiny pevne ukotvenej v ekonomike, v kolotoči spotreby a dlhov," píše vo svojom článku Ľuba Kobová.

+

MS vo futbale rodovým očkom Meno víťaza svetového šampionátu nemusí byť najzaujímavejšia informácia tejto futbalovej udalosti. Dokazuje to aj nové číslo časopisu  Gender and Media Diversity Journal, ktoré sa venuje majstrovstvám z rodového aspektu. Prečítajte si aj o tom, ako ovplyvňujú MS ekonomické príležitosti a obchodovanie s ľuďmi v krajinách južnej Afriky.

+

Pozvánka na podujatie Príďte vo štvrtok 15. júla do bratislavského Artfóra na prezentáciu nového čísla Revue svetovej literatúry. Venované je najnovším trendom v súčasnej maďarskej poviedke a poézii, najmä tvorbe maďarských autoriek a autorov žijúcich na Slovensku. Súčasťou tohto čísla sú aj spomienky na našu priateľku a kolegyňu Julku Szolnokiovú, uznávanú prekladateľku z maďarčiny.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa@aspekt.sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt@aspekt.sk, www.aspekt.sk[návrat]