návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka

  21. jún 2011
Prezentácia knihy Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy

Centrum rodových štúdií, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Mestská knižnica v Bratislave

pozývajú na prezentáciu knihy

Kiczková, Zuzana - Szapuová, Mariana (ed.): Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy

KEDY: vo štvrtok 23. júna 2011 o 17.00

KDE: v čitárni U červeného raka, Michalská 26, Bratislava

Práca má interdisciplinárny charakter: popri témach, ktoré tvoria „tvrdé jadro" odboru rodových štúdií, reflektuje aj rodové aspekty domáceho spoločenského kontextu. Zámerom autoriek bolo prepojiť teoretické reflexie a analýzy s praktickými otázkami každodenného života.

INFO O KNIHE

POZVÁNKA[návrat]