Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

stiahnite si katalóg v PDF

knihy na dobierku

vaša nákupná taška je prázdna. naplniť ju môžete kliknutím na "pridať do tašky!" pri knihe.

Zborníkový rad Aspekty

 

Jana Cviková - Jana Juráňová (ed.)

Feminizmy pre začiatočníčky | Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

V poradí jedenásty zborník radu Aspekty vznikol v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Spoločnú tému tohtoročného projektu určila otázka, ako sa utváral rodový diskurz počas dvoch desaťročí po páde totality. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

3,75 € (112.97 Sk)

205 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

Jana Cviková - Jarmila Filadelfiová

Rodový pohľad na školstvo | Aspekty kľúčových rizík

Desiata publikácia radu Aspekty sa zamerala na niektoré kľúčové riziká, ktoré prispievajú k vytváraniu a reprodukovaniu rodovej nerovnosti v školstve. Položili sme si otázku, či a ako aktuálna situácia v školstve potvrdzuje, alebo dokonca vyostruje existujúce asymetrické rodové pomery. Celú publikáciu si môžete stiahnut v .pdf formáte.

3,5 € (105.4 Sk)

116 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

Jarmila Filadelfiová

Učiteľské povolanie |

Aspekty rodovej rovnosti v škole

Editorky: Jana Cviková a Jana Juráňová
Výskum realizovali: Inštitút pre verejné otázky a FOCUS


Deviata publikácia radu Aspekty prináša výsledky skúmania niektorých aspektov rodovej rovnosti v škole na základe skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi.  Celú publikáciu si môžete stiahnut v .pdf formáte.

Kniha je nepredajná.

152 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

Editorka: Jana Cviková

Aká práca, taká pláca? | Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Aká práca, taká pláca?

Autorky a autor: Jarmila Filadelfiová, Oľga Gyárfášová, Ľubica Kobová, Oľga Pietruchová, Martin Slosiarik

Ôsma publikácia radu Aspekty prináša výsledky analýz vytvorených v rámci projektu Rodový rozdiel v odmeňovaní ako dôležitý aspekt diskurzu rodovej rovnosti - aktuálny stav na Slovensku. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

Kniha je vypredaná.

134 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

Ľubica Kobová - Zuzana Maďarová

Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou |

Aspekty parlamentných volieb

Kobová, Ľubica - Maďarová, Zuzana. 2007. Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Bratislava : ASPEKT.

Publikácia ponúka pohľad na to, ako sú ženy v politike symbolicky používané, aj na to, ako je ich pozícia systematicky podkopávaná samotnými straníckymi štruktúrami, politickým systémom, ale aj v novinárskej praxi.

2,99 € (90 Sk)

120 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

Editorky: Jana Cviková - Jana Juráňová - Ľubica Kobová

Histórie žien |

Aspekty písania a čítania

CVIKOVÁ, Jana - JURÁŇOVÁ, Jana - KOBOVÁ, Ľubica (ed.). 2007. Histórie žien : aspekty písania a čítania. Bratislava : Aspekt. www.aspekt.sk

Publikácia vychádza z podujatia Dvaapoldňa ASPEKTiek tojest Histórie žien, ktoré bolo vyvrcholením trojročného projektu Histórie žien. Z konferenčných príspevkov a ďalších materiálov sme zostavili publikáciu, ktorá chce prispieť do diskusie o (ne)prítomnosti histórie žien a o potrebe zohľadňovať rodovú perspektívu nielen v historických vedách, ale aj v panujúcom kultúrnom kánone na Slovensku.

6,21 € (187 Sk)

328 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

Editorky: Jana Cviková -Jana Juráňová a ď.

Lesby-by-by | Aspekty politiky identít

Publikácia prináša štúdie významných mysliteliek o rôznych aspektoch života lesieb a hľadania lesbických sebadefinícií v heterosexistickej spoločnosti, ako aj príspevky o lesbickej estetike, prezentácii lesieb v médiách, či o lesbických symboloch v rámci komunity.

4,95 € (149 Sk)

444 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

Na ceste do Európskej únie | Sprievodkyňa nielen pre ženy

Sprievodkyňa, ktorá vznikla simultánne v troch jazykoch – v poľštine, češtine a slovenčine – ponúka verejnosti na Slovensku niekoľko východiskových informácií z oblasti politiky EÚ zameranej na dosiahnutie rovnosti príležitostí žien a mužov.

Kniha je vypredaná.

125 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

Editorky: Jana Cviková, Jana Juráňová

Hlasy žien | Aspekty ženskej politiky

Publikácia pomáha poznať históriu, fakty a súvislosti zastúpenia žien vo verejnom priestore, dejiny sufražetiek i súčasnú politickú situáciu a nástroje, ktoré môžu pomôcť dosahovať rovnosť príležitostí mužov a žien vo verejnom priestore.

3,72 € (112 Sk)

475 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

Barbara Stiegler

Ako uplatňovať rodové hľadisko | Aspekty stratégie Európskej únie

Z nemčiny preložili Jana Cviková a Oľga Pietruchová

Na Slovensku sa téme "gender mainstreaming" zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť; slovenské vydanie expertízy Barbary Stiegler prispieva k poznaniu tejto podnetnej stratégie Európskej únie, ako aj k diskusii o jej uplatnení v našich podmienkach. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

Kniha je vypredaná.

39 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

Editorky: Jana Cviková - Jana Juráňová

Piata žena | Aspekty násilia páchaného na ženách

Publikácia obsahuje informačný a argumentačný materiál k téme násilie páchané na ženách; ukazuje, že to nie je súkromný, ale spoločenský problém, ktorý nemožno tolerovať.

3,72 € (112 Sk)

385 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

Editorky: Jana Cviková, Jana Juráňová

Možnosť voľby | Aspekty práv a zodpovednosti

Publikácia venovaná téme reprodukčných práv. Výber štúdií, výskumov, dokumentov a beletrie vychádza z otvorenosti, teda postoja, ktorý zastáva politické hľadisko možnosti voľby pre ženu.

3,73 € (112.5 Sk)

412 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

o aspekte

vyhľadávanie

v knižnej edícii
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu