Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

stiahnite si katalóg v PDF

knihy na dobierku

vaša nákupná taška je prázdna. naplniť ju môžete kliknutím na "pridať do tašky!" pri knihe.

Rodové dôsledky krízy

Aspekty vybraných prípadov

Janka Debrecéniová, Jarmila Filadelfiová, Zuzana Maďarová

Editorka: Jana Cviková

Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010.

"Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mužov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy chýbajú."

Jarmila Filadelfiová

"Absencia rodovej optiky a absencia reflexie ekonomickej krízy ako niečoho, čo má okrem iných aj rodovo špecifické dôsledky a čo možno korigovať dobre nastavenou legislatívou, spôsobila, že analyzované zákony sú diskriminačné voči ženám, najmä voči tým skupinám žien, u ktorých sa kumulujú viaceré znevýhodňujúce charakteristiky."

Janka Debrecéniová

"Vládne diskurzy, opozičné diskurzy a články v médiách spájala jedna významná skutočnosť – pri písaní o finančnej a hospodárskej kríze nezohľadňovali rodové hľadisko, nevyužívali rod ako kategóriu, prostredníctvom ktorej mohli krízu tematizovať."

Zuzana Maďarová

Obsah

Jana Cviková: Editoriál

Jarmila Filadelfiová

Rodové dimenzie krízy

Situácia na trhu práce a vládne protikrízové opatrenia

1 Vplyv krízy na mužov a ženy: náčrt situácie pred krízou a následný vývoj

1.1 Zmeny na trhu práce

1.2 Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov

1.3 Sociálna situácia, chudoba a hmotná núdza

2. Rodové smerovanie prijatých protikrízových opatrení

2.1 Obsahové zameranie prijatých opatrení a ich potenciálny dosah

2.2 Kto bol pri rozhodovaní o opatreniach: Mohli ich ženy ovplyvniť?

3. Skúsenosti žien s krízou a vnímanie protikrízových opatrení

4. A čo ďalej?

Janka Debrecéniová

Štátne sociálne dávky „na podporu rodiny“

Analýza vybraných zákonov prijatých v čase krízy

1. Zákon o rodičovskom príspevku a zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa

1.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia

1.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie

2. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

2.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia

2.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie

Z rozhovorov v materských centrách

Zuzana Maďarová: Kríza v politike a v médiách

Analýza vládnych a opozičných diskurzov o kríze a obsahová analýza médií v čase krízy

1. Kritická analýza politických diskurzov

1.1 Hovorový štýl, skutky namiesto slov a „žalobaby“

1.2 Vychovávať, vzdelávať a/alebo ochraňovať

1.3 Kríza – nový argument pre staré témy

1.4 Hra na „dobrých“ a „zlých“

1.5 Vládne a opozičné diskurzy – odlišné alebo rovnaké?

2. Obsahová analýza médií v čase krízy

2.1 Migrácia za prácou a/alebo za ľudskými právami

2.2 Extrémna situácia volá po extrémizme?

2.3 Prečo je potrebná rovnosť žien a mužov

3 Zhrnutie: Rodové rozmery krízy sa nezohľadňovali

O organizácii a autorkách

Z obsahu

Súvisiace odkazy

bežná predajná cena: 4 € (120.5 Sk)

cena v knižnici Aspektu a na dobierku: 3,5 € (105.4 Sk)

ISBN 978-80-85549-90-4

148 strán, brož., 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

o aspekte

vyhľadávanie

v knižnej edícii
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu