Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

stiahnite si katalóg v PDF

knihy na dobierku

vaša nákupná taška je prázdna. naplniť ju môžete kliknutím na "pridať do tašky!" pri knihe.

Násilie páchané na ženách

Skrytá ujma na zdraví

Spracovali Lori L. Heise, Jacqueline Pitanguy a Adrienne Germain.

Z angličtiny preložila Silvia Červenčíková.

Spoločné vydanie s Pro Familia, Humenné.

Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku komplexne spracúva problematiku násilia na ženách, a to prednostne z hľadiska poškodzovania zdravia postihnutých žien a priamych ekonomických následkov pre spoločnosť. Údaje pochádzajúce z celého sveta sú prehľadne členené a dokazujú, že násilie na ženách sa pácha vo vyspelých aj rozvojových krajinách a vo všetkých vrstvách. Publikácia obsahuje konkrétne odporúčania pre vlády, zdravotnícke organizácie a i. na rozpoznanie násilia páchaného na ženách a opatrenia proti nemu.

Rodovo podmienené násilie - vrátane znásilňovania v rodinách, zmrzačovania, vrážd a sexuálneho zneužívania - je veľký zdravotný problém pre ženy na celom svete. Hoci rodovo podmienené násilie je významnou príčinou ženskej chorobnosti a úmrtnosti, takmer nikdy sa nepovažuje za problém obyvateľstva. Nedávne dohady Svetovej banky o celosvetovej chorobnosti svedčia o tom, že v rozvinutých trhových ekonomikách vedie viktimizácia k tomu, že ženy v reprodukčnom veku sú choré každý piaty deň. Pokiaľ ide o prepočet na jednu osobu, ujma na zdraví vzniknutá znásilnením alebo domácim násilím v industriálnom a rozvojovom svete je zhruba rovnaká, ale pretože celkovo je chorobnosť oveľa vyššia v rozvojovom svete, percento obetí vybraných podľa pohlavia je menšie. Napriek tomu z globálneho hľadiska je ujma na zdraví obetí vybraných podľa pohlavia porovnateľná s ujmou vyvolanou inými faktormi, ktorých problematika sa v celosvetovom meradle už intenzívne rieši.

Kniha je vypredaná.

ISBN ISBN 80-967964-0-2 (1998)

72 strán, brož., 19,5 x 29,5 cm

 

o aspekte

vyhľadávanie

v knižnej edícii
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu