Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

stiahnite si katalóg v PDF

knihy na dobierku

vaša nákupná taška je prázdna. naplniť ju môžete kliknutím na "pridať do tašky!" pri knihe.

Možnosť voľby

Aspekty práv a zodpovednosti

Editorky: Jana Cviková, Jana Juráňová

Prvý zväzok série Aspekty je venovaný mimoriadne aktuálnej a politicky výbušnej téme: reprodukčným právam občianok a občanov na Slovensku. Reprodukčné práva sa týkajú zásadných práv a slobôd a súvisia s ľudskými a občianskymi právami, politikou, filozofiou, etikou, výchovou, psychológiou, vedeckým pokrokom, spoločenskými konvenciami, kultúrnymi zvyklosťami, mocenskou štruktúrou spoločnosti, kvalitou života... a ešte s mnohým iným. Tento výber dokumentov, štúdií, výskumov a beletrie vychádza z postoja otvorenosti, postoja, ktorý zastáva politické hľadisko možnosti voľby pre ženu. Obsah Editorial Informácie o organizáciách Aspekt, Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, Možnosť voľby I. časť Michal Kliment – Vladimír Cupaník: Reprodukčné práva občianok a občanov Slovenska v kontexte záverov káhirskej konferencie OSN o populácii a rozvoji Katarína Zavacká: Prerušenie tehotenstva v práve na území Slovenska Ján Drgonec: Právo na život Reprodukčné správanie žien na Slovensku Michal Kliment: Výskum Reprodukčné správanie žien na Slovensku z hľadiska medzinárodne akceptovaných ľudských práv Eva Poliaková: Výchova k zodpovednému rodičovstvu Jana Juráňová: Interrupcie sú jednoznačne zlé Vladimír Cupaník – Michal Kliment: Analýza interrupcií na Slovensku za rok 2000 Vladimír Cupaník – Michal Kliment: Etické problémy pri ochrane reprodukčného zdravia Michal Kliment: Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou z hľadiska sexuálnych a reprodukčných práv Jana Cviková: Čo má čadar spoločné s vatikánskou zmluvou Vyhlásenie členiek Expertnej skupiny pre vzdelávanie a výskum, rodové analýzy a štatistiky Koordinačného výboru pre problematiku žien k Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou Otvorený list pápežovi Jánovi Pavlovi II. od Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo Iniciatíva za možnosť voľby Catholics for a Free Choice II. časť Anna Sobolewska: Žena, alebo človek Aleksandra Solik: Interrupčné zákony v Poľsku Gábor Nemes – Péter Magyar – Júlia Gáti: Nepožehnané stavy Woet L. Gianotten: Keď lekárom je muž a klientkami sú ženy Lori Heise: Sloboda v intimite domova: dopad násilia voči ženám na ich reprodukčné práva Howard Cohen: Interrupcia a kvalita života Rosalind Pollack-Petchesky: Reprodukčná sloboda: viac než "právo ženy na voľbu" Carla Makhlouf Obermeyer: Medzikultúrny pohľad na reprodukčné práva Rebecca J. Cook: Ľudské práva v kontexte medzinárodných dokumentov a reprodukčné zdravie žien Charta sexuálnych a reprodukčných práv Medzinárodnej federácie pre plánovanie rodiny (IPPF) Jaroslava Blažková: Mínusky (úryvok) Maria Arbatovová: Volám sa ženská Maeve Binchy: Dievčatá prichádzajú do Londýna Eva Talpová: Velrybí maso III. časť Rosi Braidotti: Obrazy tela a pornografia reprezentácie Adrienne Rich: Svaté poslání Zuzana Kiczková: O myslení matiek Elisabeth Badinter: Materská láska Sheila Kitzinger: Ženy ako matky Carol Gilligan: Jiným hlasem: krize a přechodná fáze Iris Marion Young: Asymetrická reciprocita: o morální úctě, údivu a obohacené myšlence

bežná predajná cena: 4,98 € (150.12 Sk)

cena v knižnici Aspektu a na dobierku: 3,73 € (112.5 Sk)

ISBN 80-85549-25-5 (2001)

412 strán, brož., 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

o aspekte

vyhľadávanie

v knižnej edícii
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu