Stalo sa

Etela Farkašová

Správa o umieraní matky nie je veľmi rozšírenou literárnou témou. Slovenská filozofka a spisovateľka sa ňou pokúša zvládnuť dlhé a bolestné odchádzanie blízkeho človeka. Jej „správa“ v procese písania košatie a prináša plastický obraz matky a jej života, ako aj dobového a geografického kontextu, v ktorom sa odohrával.

bežná predajná cena: 190 Sk

cena v knižnici Aspektu a na dobierku: 142 Sk

ISBN 80-85549-54-9 (2005)

189 strán, brož., 10,5 x 17,5 cm