"; echo $obsah; echo ""; /*

adresa

koordinácia

administratíva

knižnica

*/?>