Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

Aspekt je

  feministický vzdelávací a publikačný projekt t.j. nekonečná množina feministických projektov
 • záujmové združenie žien
 • feministický kultúrny časopis
 • webzin
 • knižná edícia
 • info-doku centrum

Aspekt je súčasťou

 • občianskeho združenia Možnosť voľby - za dodržiavanie ľudských práv žien a detí
 • Iniciatívy Piata žena proti násiliu páchanému na ženách
 • Regionálneho programu nadácie Heinrich Böll Stiftung pre ženy v strednej Európe
 • Ženskej loby Slovenska
 • siete informačných a dokumentačných centier a archívov REWINDNET
 • rozvojového partnerstva GEPESA v rámci projektu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
 • ďalších premenlivých koalícií a antinómií

O Aspekte...

Správa o činnosti za rok 2009

Správa o činnosti za rok 2008

Správa o činnosti za rok 2007

  ASPEKT je feministický vzdelávací a publikačný projekt, presnejšie nekonečná množina projektov, zaštítená konečnou hŕstkou žien (pozri Kto je kto alebo Aspekťáčky 2007). Vznikol začiatkom deväťdesiatych rokov (oficiálna registrácia 26. júla 1993) ako záujmové združenie žien, ktoré si mysleli, že je načase zobrať reči o rovnosti a demokracii vážne a uplatniť ich v životnej realite ľudí ženského pohlavia na Slovensku. Už druhé desaťročie tak robí prostredníctvom svojej (podvratnej a budovateľskej) publikačnej a vzdelávacej činnosti.

  Celý projekt má niekoľko zložiek:

  Časopis Aspekt

  V rokoch 1993 až 2004 vyšlo 21 monotematicky zameraných čísel feministického kultúrneho časopisu ASPEKT (vo formáte A4, s rozsahom od 92 do 334 strán). Na takmer 5 tisíc časopiseckých stranách otváral pre slovenský a český spoločenský diskurz témy, ktoré sa inde nereflektovali - uverejňoval preklady najzásadnejších textov feministického hnutia a ženských a rodových štúdií, inicioval napísanie mnohých pôvodných štúdií uplatňujúcich feministické hľadisko, predstavoval tvorbu zaujímavých umelkýň. Obrazne aj doslovne budoval slovník rodiacich sa a sebauvedomujúcich sa feministiek a feminizmov.

  Antologický charakter dáva časopisu ASPEKT aktualitu študijného materiálu, ktorý je dostupný napr. aj v knižnici Aspektu.

  ASPEKT zmenil v roku 2004 (nielen) svoju papierovú podobu a jeho pokračovateľka na internete si k názvu ASPEKT pridala jednoducho „in“.

  Webzin ASPEKTin

  Feministický webzin potvrdzuje názor, že internet je živým médiom pre názory, ktoré nekopírujú hlavný prúd. Pokračuje v tradícii papierového časopisu ASPEKT - publikuje drámy, prózy, rozhorčené komentáre, zaujímavé novinky. Upozorňuje na dobré knihy, dobré umelkyne aj zlé reklamy. Teší sa novým i stálym prispievateľkám, čitateľkám a čitateľom. Rubriky ASPEKTin sa formujú, množia a rozvíjajú s aktuálnymi témami.

  Knižná edícia

  Od roku 1996 v nej vychádza pôvodná i prekladová próza, odborná literatúra, knihy pre deti a populárne diáre - kalendárky.

  Aspekt slovenskej literárnej verejnosti prinavrátil jej „stratené“ emigrované spisovateľky, objavil pre ňu nové postavy a ich autorky. Vydáva nielen kanonizované texty nositeliek Nobelovej ceny, ale aj provokujúce prózy žien, ktoré máju nálepky radšej na chladničke, než na obálkach kníh.

  Kritické čitateľky a čitateľov dostáva do trampôt s rodom, mužskou identitou, materstvom, krásou, rodovými stereotypmi, sexualitou. V spolupráci s pomáhajúcimi organizáciami (najmä Pro Familia) publikuje príručky a odbornú literatúru pre pomáhajúce profesie v oblasti pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a deťoch. Zasahuje do spoločenských diskusií o sexuálnych a reprodukčných právach žien, ich účasti vo verejnom živote, zohľadňovaní ich záujmov v tvorbe štátnych politík.

  Objavuje neružový, nemodrý svet pre dievčatá a chlapcov, ktorý čaká na to, ako si ho vymaľujú. A pre študujúce, zamestnané, vždy pracujúce ženy a dievčatá ponúka zábavné sprievodkyne na každý deň - kalendárky.

  Knižnica

  Je jediná svojho druhu na Slovensku. Špecializuje sa na literatúru s feministickou a rodovou problematikou. Spočiatku príručná knižnica redakcie časopisu ASPEKT sa rozrástla na fond so širokým výberom odbornej literatúry, beletrie, časopisov, audiovizuálnych dokumentov. Jej produktívne využitie dokazuje i rozširujúca sa kolekcia študentských prác.

  Poskytuje prezenčné, absenčné výpožičné služby, reprografické a odborné konzultačné služby. Na webovej stránke informuje o najnovších prírastkoch.

  Orientáciu v rôznorodom a bohatom fonde čitateľkám a čitateľom uľahčuje on-line katalóg.

  Knižnica je v čase školských prázdnin zatvorená. Knižničné hodiny sa v polovici februára a na začiatku septembra menia - preto sa o nich informujte na www.aspekt.sk.

  Info-doku centrum

  Cieľom informačného a dokumentačného centra pre ženskú a rodovú problematiku je vytváranie priestoru na výmenu informácií medzi ženskými organizáciami a odbornou i laickou verejnosťou.

  V rokoch 2001-2004 uskutočňovalo monitoring médií, zameraný na témy násilie páchané na ženách, reprodukčné práva žien, účasť žien vo verejnom živote. Archivuje materiály z prvých celonárodných feministických kampaní Možnosť voľby a Piata žena. Dokumenty a informačné materiály poskytuje na študijné účely.

  Je súčasťou siete obdobných informačných a dokumentačných centier a archívov v krajinách východnej Európy a bývalých sovietskych republík REWINDNET.

  www.aspekt.sk

  Webová stránka obsahuje všetky dôležité informácie o Aspekte - predstavuje časopis ASPEKT, jeho knižnú edíciu, archivuje aspektovskú minulosť, aktuálne informuje o prebiehajúcich projektoch, pripravovaných podujatiach. Sekcia „ňjúvinky“ umožňuje spätné vyhľadávanie vo všetkých publikovaných oznamoch. Okrem množstva zaujímavých článkov vo webzine ASPEKTin sú rozsiahle informačné materiály uverejnené aj na podstránke info-doku centra.

  Aspektovský web poskytuje virtuálny priestor aj Glosáru rodovej terminológie. Jeho zámerom je priniesť a objasniť najpoužívanejšie slová a slovné spojenia z oblasti rodovej terminológie v slovenskom jazyku, potrebné pri ďalšom rozvíjaní rodovej rovnosti medzi ženami a mužmi a rodovej demokracie. Tím slovenských odborníčok a odborníkov pripravil pre uľahčenie orientácie v rodovej problematike praktický nástroj, ktorý môžu jeho používateľky a používatelia aj dopĺňať.

  PageRank - hodnotenie tejto webstranky

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu