Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

stiahnite si katalóg v PDF

knihy na dobierku

vaša nákupná taška je prázdna. naplniť ju môžete kliknutím na "pridať do tašky!" pri knihe.

Zuzana Kiczková


Narodila sa v roku 1951, študovala filozofiu – nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je docentkou filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 1993 prednáša feministickú filozofiu. Je riaditeľkou Centra rodových štúdií pri FiF UK, zaoberá sa filozofickými otázkami pamäti, feministickou etikou, ďalej problematikou biológie a ekológie. O problematike rodových vzťahov predniesla v roku 1996 cyklus prednášok na viedenskej univerzite.

V roku 1997 sa habilitovala ako docentka prácou Súčasná ekologická kríza ako kríza moderny a hľadania alternatív v ekofeminizme, ktorá sa stala základom knihy Príroda, vzor žena?! Hľadanie alternatív v ekofeminizme (1998). V roku 2006 vydala knihu Pamäť žien.

Je členkou Medzinárodnej asociácie feministických filozofiek (IAPh).

Súvisiace odkazy

 

o aspekte

vyhľadávanie

v ľuďoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu