Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

ASPEKT: správa o činnosti za rok 2007

Keď sa zima opýta veveričky, čo robila v lete, veverička nazrie do komôrky a urobí si inventúru zásob. Keď sa nás v ASPEKTe koniec roku opýta, čo napíšeme do výročnej správy, nazrieme do fasciklov, kalendárov, výstrižkov, do svojich preťažených hláv. A všetko, čo tam nájdeme, zapíšeme, nič nezatajíme. Pravdaže, sú to veci dávno známe. Na všetky podujatia sme vás pozývali, o všetkom, čo sme robili, ste sa dozvedali priebežne z ňjúviniek Aspektu, ňjúviniek ruzovyamodrysvet.sk, z pravidelných informácií a pozvánok. Väčšinu toho, čo robíme a čo sme robili, nájdete na www.aspekt.sk, ako aj na www.ruzovyamodrysvet.sk.

Správa je obsiahla, no aj tak sa do nej nezmestili všetky konzultácie, ktoré sme poskytli subjektom chtivým po poznaní či medializovaní, alebo v tom horšom prípade po rýchlom a pohodlnom prístupe k informáciám. Konzultácií bolo nespočetne veľa a v záverečnej správe sa nedajú vyčísliť, ani špecifikovať. Vy ste sa pýtali, my sme odpovedali, alebo aj nie. A niekedy sme zasa odpovedali, aj keď ste sa nepýtali priamo, ale my sme nevydržali mlčať. Lebo tém bolo aj v tomto roku neúrekom, všetky si už ani nepamätáme: rodová rovnosť, ženská literatúra, sexualizované násilie alebo aj nominácia Starej blaškovej na Matku národa, samozrejme, že aj reklama na Fernet a pod. V súhrnnej správe sa dočítate všeličo, napríklad aj kedy, čo, kto a ako, aj iné podrobnosti, no zďaleka nie všetky. Priebežne sme vás informovali o všetkom, čo sme robili, a tak dúfame, že obraz sa vám vytváral počas celého roku.

Ale výročná správa je predsa len výročná správa. Jej poetika spočíva v súhrne, jej význam v pripomenutí si. Rôzne projekty a každodenné činnosti zabezpečovali svojou prácou najmä tieto aspekťáčky: Jana Cviková, Jana Juráňová, Julka Szolnokiová, Zuzana Kostovčíková, Katarína Krnová, Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová, Eva Riečanská, Derek Rebro a i.

Aj v roku 2007 sme čerpali finančné zdroje predovšetkým z grantových programov - v tomto roku najmä z Európskeho sociálneho fondu v programe IS EQUAL; menšie granty sme čerpali z Nadácie Heinricha Bölla, z Ministerstva kultúry SR, Slovensko-českého ženského fondu. Nie všetky naše aktivity však bolo možné pokryť z týchto zdrojov. To, na čo nezvýšili, sme financovali z predaja kníh z knižnej edície ASPEKTu a z 2 % z dane, ktoré ste nám poukázali. Práve tento zdroj si mimoriadne vážime, pretože je prejavom priazne a porozumenia voči našej práci. A veľká časť aktivít bola pokrytá jednoducho - no nie ľahko - našou dobrovoľníckou prácou.

Kým však začnete túto správu čítať, dovoľte, aby sme sa vám poďakovali za to, že ste. Lebo veveričky majú aspoň svoju matku prírodu (nie že by im vždy pomohla), ale my feministky máme len svoju materskú, aj macošskú, v každom prípade ľudskú, a niekedy neznesiteľne falickú spoločnosť, v ktorej žijeme a pracujeme. Je naša práca iba „dámskym huncútstvom"? My vieme, že feministických huncútstiev nie je nikdy dosť, a dúfame, že vy, ktoré a ktorí ste nám možno poukázali alebo poukážete 2 % z vašich daní, s nami súhlasíte. Hoci sme staré harcovníčky, ošľahané patriarchálnymi vetrami, dúfame aj v to, že takýchto huncútok a huncútov bude čoraz viac.

Celá správa o činnosti za rok 2007

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu