Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

Stretnutia ASPEKTU 2010 zvukom a obrazom

19. júl 2010

Vizuálne umenie, feministické písanie a ženy vo vede. Ekonomická kríza, obdobie štátneho socializmu či zmena rodových očakávaní v spoločnosti - aj o tom sa hovorilo na stretnutiach ASPEKTU, ktoré podporila nadácia Mama Cash:

*

štvrtok 14. januára 2010, návšteva výstavy Gender Check v Múzeu súčasného umenia vo Viedni

*

pondelok 15. februára 2010, stretnutie v ASPEKTE s Annou Daučíkovou: Diskusia o výstave Gender Check

*

pondelok 1. marca 2010, stretnutie v ASPEKTE s Liborou Oates-Indruchovou: Naratív hľadania - feministické písanie na rodovo nešpecifickú tému

*

utorok 30. marca 2010, stretnutie v ASPEKTE s Oľgou Pietruchovou: Rodový dopad ekonomickej krízy v EÚ

Táto prednáška a diskusia sa odohrala v rámci projektu Genderaspekte der Wirtschafts- und Finanzkrise (Rodové aspekty hospodárskej a finančnej krízy), ktorý podporuje nadácia Heinrich Böll Stiftung.

*

pondelok 19. apríla 2010, stretnutie v ASPEKTE so Zuzanou Kiczkovou a Marianou Szapuovou: Ženy a muži v akademickom prostredí - prečo o tejto téme diskutovať

*

pondelok 24. mája 2010, stretnutie so Zorou Bútorovou, Jarmilou Filadelfiovou a Oľgou Gyarfášovou: Dynamika vývoja rodových očakávaní vo svetle našich výskumov

*

pondelok 21. júna 2010, stretnutie s Hanou Havelkovou: Rod a socializmus - nové otázky, materiály a prístupy

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu