Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

ASPEKT: správa o činnosti za rok 2009

6. september 2010

Rok 2009 bol už šestnástym rokom oficiálnej existencie feministickej publikačnej a vzdelávacej organizácie ASPEKT. Zároveň to bol prvý rok, v ktorom sa nám podarilo udržať organizáciu bez štruktúrneho grantu. O to viac si ceníme akúkoľvek pomoc a podporu, ktorú dostávame od užšieho i širšieho okruhu spolupracovníčok a spolupracovníkov, ako aj sympatizantov a sympatizantiek.

Ešte aj v roku 2009 sme museli prekonávať veľké problémy súvisiace so spravovaním projektu ruzovyamodrysvet.sk realizovaného v rámci IS EQUAL. Hoci bol tento projekt oficiálne ukončený už v roku 2008, veľkú časť roku 2009 sme sa museli venovať jeho administrácii, a to bez nároku na odmenu.

ruzovyamodrysvet.sk
Napriek niekoľkým pokusom získať financie na udržiavanie webovej stránky www.ruzovyamodrysvet.sk sa nám nepodarilo nájsť perspektívne a dlhodobejšie možnosti, ako túto stránku spravovať. Aj keď bol projekt ruzovyamodrysvet.sk vyhodnotený ako projekt patriaci do „dobrej praxe", dostať túto dobrú prax do reálnej praxe je, ako sa zdá, nemožné. Podarilo sa nám však získať aspoň krátkodobú finančnú pomoc od Úradu vlády SR v rámci projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole, ktorý sa začal v novembri 2009 a trval do marca 2010. Jeho hlavným cieľom bolo zvyšovanie rodovej citlivosti v spoločnosti v záujme odstraňovania rodovej nerovnosti najmä v oblasti školstva a jeho spoločenského kontextu. V rámci projektu sme sa zameriavali predovšetkým na prekonávanie rodových stereotypov a rodovej nerovnosti vo vzdelávaní so zohľadnením rodu ako častej zložky viacnásobnej diskriminácie. Za týmto účelom sme upravili a aktualizovali materiály na portáli www.ruzovyamodrysvet.sk, ako aj vytvárali nové materiály pre štúdium problematiky rodovej rovnosti vo vzdelávaní a ďalšie šírenie informácií. Portál www.ruzovyamodrysvet.sk sa napriek všetkým problémom snažíme udržať a aktualizovať aj naďalej. Jeho návštevnosť v období školského roku sa pohybuje od 50 do 150 návštev denne.

Jedna správa z pedagogického terénu: Sociologička Sylvia Porubänová nám povedala, že publikácia Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (OAD a ASPEKT, 1. vyd. 2003, 2. vyd. 2005), ktorá je z väčšej časti dostupná aj na uvedenom webovom portáli rodovo citlivej pedagogiky, je najcitovanejšou a najčastejšie používanou literatúrou v rôznych študentských prácach.

www.aspekt.sk
Aj portál www.aspekt.sk sme počas roka 2009 pravidelne napĺňali informáciami, článkami, recenziami a inými materiálmi. V druhom polroku sme na stránke www.aspekt.sk napríklad realizovali projekt Ženy novembra, v rámci ktorého o svojich zážitkoch, skúsenostiach a pocitoch z obdobia novembra 1989 napísalo 27 žien.

O našich podujatiach, aktivitách, nových knihách z Knižnej edície ASPEKT i nových knihách, ktoré pribudli v knižnici ASPEKTU sme vás v roku 2009 informovali v ôsmich informačných bulletinoch - ňjúvinkách z www.aspekt.sk -, ktoré posielame na viac ako 600 adries. Počet prístupov na tento portál sa denne pohybuje od 200 do 300, pričom návštevnosť ešte rastie napríklad po rozposlaní ňjúviniek. 

Podobne ako v prípade portálu www.ruzovyamodrysvet.sk, majú tieto čísla vypovedajúce o prístupoch na stránku, rastúcu tendenciu v období dokončovania ročníkových, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Súčasťou webovej stránky ASPEKTU je aj webzin ASPEKTin, ktorý sa nám darí udržiavať aj vďaka vašej priazni a podpore.

Na oboch našich webových portáloch sme vás pravidelne informovali o aktivitách súvisiacich s činnosťou ASPEKTU.

Od novembra 2009 je ASPEKT aj na Facebooku.

Knižnica
Aj v roku 2009 sme sa snažili udržať knižnicu ASPEKTU a nevzdať sa možnosti otvoriť ju pre verejnosť dva razy týždenne, a to napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať zdroje na jej fungovanie. Vzhľadom na to, že táto knižnica, jedinečná svojho druhu na Slovensku, nie je špeciálne sponzorovaná, nákup literatúry sa snažíme zabezpečovať podľa možností z rôznych čiastkových grantov, resp. nové publikácie získavame vo forme recenzných výtlačkov a darov. Podobne ako po iné roky, aj v tomto roku využívali knižnicu najmä študentky a študenti z rôznych odborov pri písaní ročníkových, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Knižnicu využívajú aj rôzne vzdelávacie a iné inštitúcie.

V knižnici sme poskytovali informácie a konzultácie. Na www.aspekt.sk je dostupný on-line knižničný katalóg, ktorý sa pravidelne aktualizuje.

Knižná edícia ASPEKT
V knižnej edícii vyšla v roku 2009 v edícii Aspekty publikácia Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu (editorky Jana Cviková, Jana Juráňová). Publikácia vznikla v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave.

Spoločnou témou tohto projektu bola otázka, ako sa utváral rodový diskurz počas dvoch desaťročí po páde totality. V ASPEKTE sme nazvali svoj projekt „20 rokov po: rodové aspekty novej verejnosti" a sústredili sme sa na pôvodné feministické východiská prvých skutočne verejných tém rodového diskurzu na Slovensku. Publikáciu sme pripravili v spolupráci s viacerými odborníčkami a zástupkyňami mimovládnych organizácií z oblasti rodovej problematiky.

Z beletrie vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2009 kniha Slavenky Drakulić Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa v preklade Jany Juráňovej. Knihu sme v prítomnosti autorky prezentovali v Bratislave 16. novembra 2009. Okrem viacerých recenzií na knihu vyšiel v denníku v SME aj rozhovor Jany Cvikovej s autorkou.

Na www.aspekt.sk sú informácie o všetkých našich vydaných publikáciách - všetky dostupné publikácie si môžete objednávať aj on-line, čo ste aj v roku 2009 v hojnej miere využívali.

V našej činnosti v roku 2009 rezonovali aj knihy, ktoré sme vydali v rokoch predchádzajúcich, a to najmä v podobe viacerých nominácií na ceny pre knihy, ktoré vyšli v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2008.

Nominácie
Dve z kníh, ktoré sme vydali v roku 2008, boli nominované na prestížnu literárnu Cenu Anasoft Litera, ocitli sa teda vo finálovej desiatke:
Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná
Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom.

Kniha Jany Juráňovej bola v roku 2009 nominovaná aj na Cenu Zlatý gunár, ktorá sa každoročne udeľuje na podujatí Kremnické gagy.

Kniha Ireny Brežnej Na slepačích krídlach, ktorá vyšla v nemeckom vydaní pod názvom Die beste aller Welten, sa v septembri 2009 dostala na 5. miesto rebríčka najlepšie hodnotených kníh v po nemecky píšucich krajinách „SWR-Bestenliste". Ocitla sa tak v spoločnosti kníh Ingeborg Bachmann, Cesare Paveseho, Vladimíra Nabokova či Inga Schulzeho.

Prezentácie
Kniha Uršule Kovalyk Žena zo sekáča bola prezentovaná v Slovenskom rozhlase prostredníctvom čítania na pokračovanie, a to štyri týždne od 22. júna 2009. Uršuľa Kovalyk mala autorské čítanie z tejto knihy aj 19. júna 2009 v čitárni U červeného raka v Bratislave.

27.  až 30. januára 2009 Literárne centrum prezentovalo v Káhire arabsko-anglickú verziu Antológie krajín V4, v ktorej je zastúpená aj poviedka Uršule Kovalyk. Autorka bola na prezentácii prítomná. 20. marca 2009 sa konal autorský večer Uršule Kovalyk v Artfóre v Košiciach.

Aspektovské autorky čítali na pozvanie D. Nagya zo svojich kníh v kaviarni kníhkupectva Panta Rhei v Poluse v Bratislave - Uršuľa Kovalyk z románu Žena zo sekáča a Jana Juráňová z románu Žila som s Hviezdoslavom. O svojej práci editorky hovorila aj Jana Cviková.

Jana Juráňová absolvovala dve autorské čítania (pre deti i dospelých) v Mestskej knižnici v Skalici 21. mája 2009. Spolu s ďalšími autorkami a autormi sa predstavila v dňoch 11. a 13. októbra na podujatiach v rámci nemeckého festivalu DONUMENTA 2009, na ktorom bolo v roku 2009 čestným hosťom SLOVENSKO.

S Janou Bodnárovou sa 6. mája 2009 v rámci Ceny Anasoft Litera zúčastnila na besede so študentkami na Katedre slovenčiny na Fakulte humanitných vied.

Jana Bodnárová prezentovala svoju knihu Takmer neviditeľná 24. februára v Prešove v kníhkupectve Christiania.

Inge Hrubaničová sa 25. apríla 2009 predstavila so svojou knihou Láska ide cez žalúďok v Budapešti na stretnutí debutujúcich autoriek a autorov (European First Novel Festival). 25. marca 2009 čítala zo svojej knihy vo Vile Dominika v Banskej Bystrici.

12. februára 2009 sa v Maratóne autorského čítania v Mestskej knižnici v Bratislave predstavili Inge Hrubaničová a Uršuľa Kovalyk.

V rámci projektu Sarkofágy a bankomaty alebo Kľúčová slovenská dráma strednej generácie sa v Divadelnom ústave v Bratislave predstavili svojimi textami viaceré aspektovské autorky: Uršuľa Kovalyk, Anna Grusková (autorka a koordinátorka projektu), Iveta Horváthová, Zuzana Uličianska a Jana Juráňová. Jana Cviková uviedla svojím vstupným slovom diskusiu k prvému bloku čítania textov Kľúč k ženám a mužom.

Knihu Hana Gregorová - Slovenka pri knihe. Čítanka predstavila Jana Juráňová v Banskej Bystrici v rámci konferencie o J. G. Tajovskom. 

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici pripravilo v rámci práce štúdia T.W.I.G.A. predstavenie inšpirované knihou z produkcie ASPEKTU Hana Gregorová - Slovenka pri knihe. Čítanka. Inscenácia Ivy Há v réžii Ivety Škripkovej Napísané do tmy je zameraná na osobnosť spisovateľky, ktorá kritizovala stav a možnosti vzdelávania žien, ako aj ich postavenie v spoločnosti.

Aj v roku 2009 sme sa so svojou vydavateľskou činnosťou zúčastnili na knižnom veľtrhu Bibliotéka, kde sme mali predajný stánok s knihami, zľavami a informáciami. Po celý rok 2009 sme prezentovali knihy, ktoré vyšli v Knižnej edícii ASPEKTU v dvojtýždenníku Knižná revue, v katalógu Legenda, v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii a v iných médiách.

Ďalšie podujatia
ASPEKT - zúčastnili sme sa mnohých podujatí a o väčšine z nich sme vás pravidelne informovali na našej webovej stránke. Tieto informácie môžete nájsť v rubrike informujeme (archív krátke správy; kalendárka). Z tých najdôležitejších vymenujeme aspoň niektoré:

3. novembra 2009 ASPEKT spoluorganizoval prednášku nemeckej rodovej expertky Barbary Stiegler o rodovom rozpočtovaní (gender budgetingu) v spolupráci MPSVR SR a Nadáciou Friedricha Eberta.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa 6. marca 2009 v A-klube konalo stretnutie Agentiek 008 a v sobotu 7. marca usporiadali Slovensko-český ženský fond, ASPEKT a Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice oslavu MDŽ s divadelným predstavením Mocad(r)ámy;

9. decembra v Českom centre ASPEKT spoluorganizoval stretnutie Feminizmy pre začiatočníčky: 20 rokov verejnosti na Slovensku. V rámci tohto stretnutia vystúpili v úvodnom paneli česká sociálna filozofka Hana Havelková, riaditeľka Gender Studies Praha, sociologička Linda Sokačová, autorka a teatrologička Anna Grusková, spisovateľka Jana Juráňová a filozofka Ľubica Kobová, stretnutie moderovala Jana Cviková. V rámci diskusie ASPEKT predstavil publikácie, ktoré si pri príležitosti 20. výročia československej Nežnej revolúcie všímajú rodové aspekty verejného diskurzu: Ženy v období transformácie 1989 - 2009: Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, bývalá Nemecká demokratická republika, Ukrajina (vydalo Zastúpenie Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave); Gender a demokracie: 1989 - 2009 (vydalo Gender Studies, o.p.s., Praha); Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku (vydal ASPEKT, Bratislava); ako aj odpovede viacerých žien na otázku Čo si robila v Novembri 1989?

ASPEKT sa aj v roku 2009 podieľal na mnohých občianskych aktivitách, ako aj na viacerých otvorených výzvach, napríklad sme (spolu s 28 mimovládnymi organizáciami a vyše stovkou predstaviteľov a predstaviteliek neziskového sektora i známych osobností) vyjadrili podporu kandidátke na prezidentku Ivete Radičovej; spolu s mnohými mimovládnymi organizáciami sme sa pripojili k výzve na odstúpenie z funkcie prezidenta Policajného zboru SR Jána Packu, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a krajského riaditeľa PZ v Košiciach Juraja Bukuša, vzhľadom na správanie príslušníkov polície, ktorí na policajnej stanici v Košiciach ponížili dôstojnosť, hanobili rasu, ublížili na zdraví, spôsobili duševné a telesné utrpenie a vyvíjali hrubý nátlak na šiestich zadržaných rómskych chlapcov; ASPEKT tiež podporil rodovo vyváženú kandidátnu listinu Strany zelených a strany Slobodné fórum vo voľbách do Európskeho parlamentu, na ktorej boli aj zástupkyne mimovládnych organizácií: Oľga Pietruchová, Ľubica Trubíniová a Hana Fábry.

Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami sme adresovali v súvislosti s chystaným schvaľovaním Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 - 2013 otvorený list premiérovi R. Ficovi, ministerke V. Tomanovej a podpredsedovi vlády D. Čaplovičovi.

Študijné cesty do Bruselu organizované Nadáciou Heinricha Bölla.

23. - 26. februára 2009 J. Cviková a Z. Kostovčíková; 16. - 19. novembra 2009 J. Debrecéniová a Z. Kostovčíková.

Jana Cviková 5. novembra 2009 vystúpila v panelovej diskusii na seminári Čekání na ženský samet v Prahe, ktorý usporiadalo Fórum 50% v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung;
zúčastnila sa stretnutia pri okrúhlom stole Materské centrá ako akadémie praktického rodičovstva, ktorý organizovalo Stredisko pre ľudské práva v Bratislave;
ako lektorka na seminári Rodová rovnosť a ľudské práva žien, ktorý sa konal v Tatranskej Štrbe od 11. do 13. novembra 2009  a bol určený pre osoby pôsobiace v justícii;
predniesla prednášku o význame práce a diela Hany Gregorovej a zúčastnila sa na besede s príbuznými Hany Gregorovej, ktorá sa konala pred predstavením Napísané do tmy autorky Ivy Há. Obe aktivity boli súčasťou podujatia Cesty k tolerancii I. - III., ktoré sa konalo od 27. do 30. októbra 2009;
zúčastnila sa na pódiovej diskusii v Goethe Institut k výstave Ženy hovoria, ktorá sa konala 10. novembra 2009;
v rámci projektu Študentský európsky parlament prezentovala dňa 29. apríla 2009 tému Práva žien a rodová rovnosť na Katedre politológie FF UCM v Trnave;
zúčastnila sa odbornej diskusie Identita ženy v médiách, ktorá sa konala na FF UKF v Nitre 4. mája 2009;
predniesla príspevok na medzinárodnej konferencii Gender in EU. The Future of the Gender Policies in the European Union, Warsaw 28 October 2009, 10.00-16.30;
november 2009 vystúpenie na konferencii Fóra rómskych žien;
Rodová rovnosť v škole - zásady rodovo citlivej pedagogiky - odborné semináre pre ďalšie vzdelávanie učiteliek a učiteľov zamerané na uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí dievčat a chlapcov, ako aj na predchádzanie diskriminácii na základe pohlavia v Metodicko- pedagogickom centre v Trenčíne.
Aj v roku 2009 pôsobila ako členka Konzultačného výboru Rady vlády SR pre rodovú rovnosť.

Jana Juráňová sa zúčastnila na workshope o stave uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku, ktorý zorganizovala organizácia Občan a demokracia v Európskom informačnom centre 22. septembra 2009; zúčastnila sa aj seminára pre študentky a študentov v rámci Letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS, ktorý sa konal 18. augusta 2009;
na Vyšehradskom salóne sa 23. apríla 2009 s témou Feminizmus: Importovaná idea alebo samostatný prúd v strednej Európe? zúčastnila panelovej diskusie.
V roku 2009 Slovensko-český ženský fond pri príležitosti 5. výročia svojho založenia a 20. výročia od pádu komunistickej totality uskutočnil projekt Superženy, v rámci ktorého oslovil na zviditeľnenie tvárí líderiek vybraných mimovládnych organizácií aj ženy z ASPEKTU - Janu Cvikovú a Janu Juráňovú.

Projekty
V priebehu roku 2009 sa ASPEKT zúčastňoval aj na aktivitách projektu Gender Democracy/Women´s and Gender Politics, ktorý sa konal pod záštitou a s podporou Nadácie Heinricha Bölla. V rámci tohto projektu sa Jana Cviková a Zuzana Kostovčíková zúčastnili na pracovnom stretnutí Regionálneho programu Nadácie Heinricha Bölla pre ženy v Kyjeve v novembri (24. a 25. novembra 2009).

Aj v roku 2009 sa ASPEKT aktívne zúčastňoval na aktivitách medzinárodného projektu EQ Train: Equality Training for Trainers. Tento medzinárodný projekt je zameraný na rodovo kompetentnú profesijnú orientáciu z hľadiska rovnosti v odmeňovaní žien a mužov. S projektom súviseli rôzne aktivity, napríklad tlačová správa k 15. aprílu, ktorý je v Európe Dňom rodovej  rovnosti v odmeňovaní. 18. - 20. mája 2009 sa v Prahe konalo pracovné stretnutie zástupkýň jednotlivých krajín zúčastnených na projekte.

V roku 2009 ASPEKT ukončil projekt Agentky 008 sa pripravujú, ktorý podporil Slovensko-český ženský fond.

Použitie 2 percent v roku 2009
Podiel dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2007 sme prijali v roku 2008 vo výške 2.237,44 €. Tieto finančné prostriedky sme použili v roku 2009 takto:
1. nákup kníh do knižnice - 97,65 €
2. časť prevádzkových nákladov organizácie (el. energia, telefón, účtovníctvo, správa domu, údržba PC a PC-siete, mzda pracovníčky, ktorá zabezpečuje každodennú prevádzku, cestovné náklady súvisiace s činnosťou organizácie) - 2.139,79 €.


6. decembra 2009 nás opustila naša dlhoročná spolupracovníčka a priateľka Julka Szolnokiová. Rozlúčili sme sa s ňou 11. decembra.

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu