"; echo $obsah; echo ""; /*

Aspekt je

Aspekt je súčasťou

O Aspekte...

*/ ?>