Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letn tanie: Libue Monkov

Prbeh tudentky, ktor patriarchlny tlak zaije doslova na vlastnej koi. Ujma.

Rodov perspektva v ekonmii

Sbor analz, ktor vychdzaj z rovno-

mennho seminra.

Hlasujte za Lsky nebesk

Kniha

Jany Jurovej vo finle Anasoft litera.

O itateskej cene mete rozhodn aj vy!

ASPEKTovsk projekty aktulne podporuj

Global Fund for Women

Mama Cash

Heinrich Bll Stiftung
(pvodne Frauen Anstiftung)

  Heinrich Bll Stiftung

rad vldy Slovenskej republiky

Vy svojimi dvoma percentami

za rok 2007

za rok 2008

ASPEKT v minulosti podporili najm

  Heinrich Bll Stiftung
  (pvodne Frauen Anstiftung)

  Heinrich Bll Stiftung

  Pro Helvetia Vchod-Zpad
  Pro Helvetia Vchod-Zpad

  Open Society Foundation - Nadcia otvorenej spolonosti
  Open Society Foundation - Nadcia otvorenej spolonosti

  Open Society Institute

  Slovensko-esk ensk fond
  Slovensko-esk ensk fond

  Eurpsky socilny fond
  Eurpsky socilny fond

  alej

  Fund for Central and East European Book Projects

  Goetheho intitt
  Goetheho intitt

  Fond Jozefa Felixa

  British Council

  Ministerstvo kultry SR

  a .

akujeme aj

  vetkm nm, ktor a ktor prispievame svojou prcou a spoluprcou.
 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu