Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

stiahnite si katalóg v PDF

knihy na dobierku

vaša nákupná taška je prázdna. naplniť ju môžete kliknutím na "pridať do tašky!" pri knihe.

Spoločenskovedná literatúra

 

Na vydanie pripravili Pro Familia a ASPEKT

Konať proti násiliu na deťoch | druhé, aktualizované vydanie

Vydala Pro Familia.

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie.

Knihu distribuuje Pro Familia.

Na vydanie pripravili Pro Familia a ASPEKT.

Konať proti násiliu na ženách | druhé, aktualizované vydanie

Konať proti násiliu na ženách

Vydalo MPSVR SR.

Druhé, aktualizované vydanie praktickej publikácie, ktorá poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

Kniha je nepredajná.

 

Na vydanie pripravili Pro Familia a ASPEKT.

Konať proti násiliu na ženách a deťoch | prvé vydanie

Konať proti násiliu na ženách a deťoch

Vydalo MPSVR SR.

Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch.Je určená najmä ženám a deťom postihnutým násilím, ale aj ľuďom z ich okolia, ktorí im chcú pomôcť. Celú publikáciu si môžete stiahnut v .pdf formáte.

Kniha je nepredajná.

Editorky: Jana Cviková - Jana Juráňová

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe | Čítanka

Hana Gregorová: Slovenka pri knihe. Bratislava : ASPEKT 2007. www.aspekt.sk

Prvú Čítanku z nového zborníkového radu venujeme Hane Gregorovej, pretože si proti dobovej konvencii nástojčivo vydobýjala právo na vzdelanie, tvorbu, rovnocenné partnerstvo i verejné účinkovanie.

6,21 € (187 Sk)

263 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

Marianne Grabrucker

Typické dievča? | Denník o prvých troch rokoch života

Marianne Grabrucker: Typické dievča. ASPEKT, Bratislava 2006.

Z nemčiny preložila Jana Cviková.

Denník mamy o prvých krokoch dcéry, ktorá mala v živote dostať pestrejšie možnosti, než len byť „dobrým a pekným dievčatkom“. Dôležitý príspevok k premýšľavej rodovo citlivej výchove.

5,97 € (180 Sk)

276 strán | brož. | 14,4 x 21 cm

pridať do tašky!

Editorky: Jana Cviková - Jana Juráňová - Ľubica Kobová

Žena nie je tovar | Komodifikácia žien v našej kultúre

Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre

Rovnosť žien a mužov sa v súčasnosti považuje za legislatívne samozrejmú, no ešte stále možno ženy predávať ako tovar - legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu). Táto publikácia prináša pestrý textový i obrazový materiál o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o tom, ako sa tomu – najmä v pedagogickej praxi – dá predchádzať.

Kniha je vypredaná.

434 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

Editorky: Jana Cviková - Jana Juráňová

Ružový a modrý svet | Rodové stereotypy a ich dôsledky

Publikácia mapuje rodové stereotypy, ktoré vytvárajú a reprodukujú nerovnosť dievčat a chlapcov, žien a mužov. Prináša bohatý výber textov (o „mužskosti“ a „ženskosti“, mýte krásy, násilí, materstve, hračkách a i.), literárnych ukážok a obrázkov. Obsahuje metodickú prílohu. Je určená predovšetkým učiteľkám a učiteľom, ale poslúži aj ako pestrý úvod do rodových štúdií. V roku 2005 vyšlo druhé (nepredajné) vydanie (aj na CD-ROMe); dostupné na ruzovyamodrysvet.sk

Kniha je vypredaná.

290 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

Judith Butler

Trampoty s rodom | Feminizmus a podrývanie identity

Z angličtiny preložila Jana Juráňová.

Teoretická práca venovaná problematike rodu, moci, sexuality, jazyka a identity je významným príspevkom k poznaniu toho, akým spôsobom sa v spoločnosti konštruuje rod a pohlavie.

Kniha je vypredaná.

222 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

Ellen Bass – Kate Kaufman

Láska je láska | Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov

Z angličtiny preložila Marianna Šípošová.

Kniha, ktorá pomáha prekonávať zbytočné bariéry nepochopenia a diskriminácie.

2,95 € (89 Sk)

274 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

Ann Jones

Nabudúce bude mŕtva | Týranie a ako ho zastaviť

Z angličtiny preložila Adriana Komorníková

Počúvame o „domácom násilí“, akoby to bolo čosi krotké, podružné; aj inštitúcie, ktorých náplňou je ochrana života a osobnej nedotknuteľnosti občanov a občianok, hovoria o „hádke“ a „manželských nezhodách“. Kniha jasne pomenúva to, čo sa v skutočnosti deje za zavretými dverami súkromia a ako sa k tomu stavajú zákony, justícia, polícia, médiá a verejnosť.

Kniha je vypredaná.

292 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

Karen Horney

Psychológia ženy

Z nemčiny preložila Ľubica Hábová.

Publikácia obsahuje vybrané štúdie priekopníčky psychoanalýzy, ktorá sa vo svojej bohatej klinickej praxi venovala psychosexuálnemu vývinu žien.

Kniha je vypredaná.

200 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

Judith Lewis Herman

Trauma a uzdravenie | Násilie a jeho následky. Od týrania v súkromí po politický teror

Z angličtiny preložila Jana Juráňová.

Spoločné vydanie s občianskym združením Pro Familia Profesorka psychiatrie na Harvardovej univerzite skúma príčiny a dôsledky násilia a odhaľuje prepojenie medzi mužským násilím na ženách vo vzťahoch a politickým terorom.

Kniha je vypredaná.

342 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

Zuzana Kiczková

Príroda vzor: žena | Hľadanie alternatív v ekofeminizme

Kniha je prvá svojho druhu na Slovensku a prináša prehľad histórie relevantných pojmov, náčrt rôznych ekofeministických myšlienkových prúdov súčasnosti, ako aj prehľad ekofeministických perspektív.

Kniha je vypredaná.

175 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

Elisabeth Badinter

Materská láska | História materskej lásky od 17. storočia po súčasnosť

Z francúzštiny preložila Ľubica Vychovalá.

Francúzska filozofka a sociologička skúma materskú lásku ako fenomén, ktorý sa v priebehu histórie mení; je spoločenským produktom a prostriedkom na ovplyvňovanie a ovládanie žien.

4,68 € (140.98 Sk)

286 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

Elisabeth Badinter

XY. Identita muža

Z francúzštiny preložil Ladislav Lapšanský

Kniha francúzskej filozofky a sociologičky sa venuje tomu, ako sa vytvára mužská identita a ako sa menia predstavy o nej v jednotlivých kultúrach a historických obdobiach.

Kniha je vypredaná.

211 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

Spracovali Lori L. Heise, Jacqueline Pitanguy a Adrienne Germain.

Násilie páchané na ženách | Skrytá ujma na zdraví

Z angličtiny preložila Silvia Červenčíková.

Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku komplexne spracúva problematiku násilia na ženách, a to prednostne z hľadiska poškodzovania zdravia postihnutých žien a priamych ekonomických následkov pre spoločnosť.

Kniha je vypredaná.

72 strán | brož. | 19,5 x 29,5 cm

 

Gisela Braun - Dorothee Wolters

Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov | Príručka pre matky a otcov

Z nemčiny preložila a upravila Jana Cviková.

Príučka, ktorá vychádza z dlhoročných skúseností s touto problematikou v Nemecku, obsahuje základné informácie o sexuálnom zneužívaní a jeho prevencii.

0,73 € (22 Sk)

72 strán | brož. | 14 x 20 cm

pridať do tašky!

Elfriede Fröschl - Sylvia Löw

Konať proti násiliu na deťoch

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je násilie na deťoch, ako sa prejavuje, kto ho pácha, aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto násiliu, čo môže urobiť polícia, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie.

Kniha je vypredaná.

brož. | 30 x 19 cm |

 

Elfriede Fröschl - Sylvia Löw

Konať proti násiliu na ženách

Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.

Kniha je vypredaná.

brož. | 30 x 19 cm |

Carole Pateman

Sexuálna zmluva

Z angličtiny preložila Ľubica Hábová.

Austrálska filozofka a politologička skúma podstatu sociálnej zmluvy, ako aj príčiny toho, prečo sa v modernej občianskej spoločnosti všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.

6,21 € (187.12 Sk)

301 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

pridať do tašky!

 

Naomi Wolf

Mýtus krásy | Ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám

Z angličtiny preložili Jarmila Cihlová, Sylvia Červenčíková a Adriana Sýkorčinová.

Americká autorka si kladie otázky: Prečo sa krása týka predovšetkým žien? Aké súvislosti existujú medzi krásou, kultúrou, náboženstvom, sexom, hladom a násilím?

Kniha je vypredaná.

352 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

Editorky: Jana Cviková - Jana Juráňová

Rozhovory Aspektu 1993-1998

Štyridsaťštyri rozhovorov z piatich ročníkov feministického kultúrneho časopisu Aspekt je prekvapujúco mnohotvárnym súborom výpovedí zaujímavých žien z najrozličnejších oblastí vedy a umenia.

Kniha je vypredaná.

376 strán | brož. | 14,5 x 20 cm

 

o aspekte

vyhľadávanie

v knižnej edícii
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu