"; echo $obsah; echo ""; /*

na Slovensku s

v rámci Regionálneho programu nadácie Heinrich Böll Stiftung pre ženy v strednej Európe s

v rámci rozvojového partnerstva ruzovyamodrysvet.sk s

a s ďalšími iniciatívami, združeniami a inštitúciami na tom šírom svete

*/?>