Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

1 / 1997 - Ľudské práva

 1. brož., 272 strán, A4
 2. Časopis je vypredaný, dostupný v knižnici Aspektu.

Téma: Ľudské práva

 1. Renata Salecl: Rodový aspekt ľudských práv, s.4
 2. Mary Wollstonecraft: Obhajoba práv ženy, s.14
 3. Ute Gerhard: Občianske právo a patriarchát, s.24
 4. Hana Havelková: Od lidských práv k životní volbě, s.30
 5. Richard Rorty: Feminizmus a pragmatizmus, s.34
 6. Robin s.Dillon: K feministickej koncepcii sebaúcty, s.44
 7. Eva Riečanská: Keď žena hovorí nie, znamená to..., s.50
 8. Martha J. Langelan: Sexuálne obťažovanie: začiatok konca, s.59
 9. Carla Makhlouf Obermeyer: Medzikultúrny pohľad na reprodukčné práva, s. 68
 10. Mary Ann Tétreault: Zodpovednosť či spravodlivosť: znásilnenie ako vojnový zločin, s.75
 11. Zora Jesenská: O obmedzení ženského štúdia, s.84

Dni Aspektu: O Dňoch Aspektu: redakcia, s. 87

 1. O Salome: Zuzana Bakošová, s.89

Predstavujeme: Dni Aspektu - výtvarné umenie, s.95

 1. O výtvarníčkach na Dňoch Aspektu: Zdeňka Kalnická, s.98
 2. Aspekt na Transart Communication 4 v Nových Zámkoch, s.103

Rozhovor Aspektu: s Irenou Lifkovou, s.107

 1. Irena Lifková: Na každom kroku román..., s.111
  1. Tvár v zrkadle, s.112
  2. Hrôzostrašný príbeh, s.114
 2. Mira Schrimpelová: Šesťdesiate: keby som si mohla spomenúť, s.114

 3. Alta Vášová: Natesno, s.122
 4. Stanislava Chrobáková: Na hranici jazyka, s.128
 5. Jana Bodnárová: Štyri ročné obdobia, s.129
 6. Kuchynské zátišie, s.130
 7. Sylvie Richterová: Ohlášený konec, Hypotéza, s.130

Listujeme: v Emanzipation, s.131

 1. Stella Jegher: Ženská zahraniční politika, s.131
  1. v Pazartesi, s.132
 2. Zuzana Drábeková - Anje Kauranen: Geografia strachu, s.134
 3. Valerija Narbikova: Okolo ekolo, s.137
 4. Nina Sadur: Taký hrdzoško milulinký, s.142
 5. Červavý synáčik, s.144
 6. Bosorkine slzičky, s.144
 7. Šu Tching: Dubu, s.147
 8. Na kríži poézie, s.147
 9. Mary Morris: Účes, s.149
 10. Susan Sontag: Krása, s.149
 11. Etela Farkašová: Antinómia fotografie, s.151
 12. Charlotte Perkins Gilman: Keby som bola mužom, s.157
 13. Carol Farley Kessler: Posúď jej cesty, s.160
 14. Cynthia Ozick: Vlniak, s.165

 15. Amnesty International: Ľudské práva sú právami žien, s.167
 16. Valerij Abramkin: Porušovanie ľudských práv vo vyšetrovacej väzbe, s.172
 17. Lora Velikanova: Zbiť ženu, s.174
 18. Jana Opočenská: Klima násilí a jeho proměna, s.176
 19. Adam Bžoch: Denník Anny Frankovej dnes, s.181
 20. Denník Anny Frankovej, s.182

 21. Brigitte Brenner: Hranice a možnosti štátnej politiky zrovnoprávňovania v Rakúsku, s.187
 22. Zuzana Kiczková: Vzájomný vzťah medzi verejnou a súkromnou sférou z pohľadu žien, s.189

 23. Ursula Kubes-Hofmann: Kariéry a bariéry, s.196
 24. Martin Giertl: Ľudské práva žien v dokumentoch OSN, s.202

 25. Dohovor o politických právach žien, s.203
 26. Deklarácia o odstránení diskriminácie žien, s.204
 27. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, s.206

 28. Etela Farkašová: Rodová spravodlivosť ako téma feministických diskusií, s.211
 29. Catherine Rodgers: Rozhovor s Elisabeth Badinter o knihe Druhé pohlavie, s.217
 30. Soňa Hendrychová: K životu a dílu dvou výjimečných představitelek ženského hnutí, s.223
 31. Mirek Vodrážka: Jeruzalémský rozhovor s Tovi Fenster, s.227

Recenzujeme

 1. Zuzana Drábeková (Märta Tikkanen: Príbeh lásky storočia), s.230
 2. Jaroslava Blažková (Margaret Atwood: Alias Grace), s.232
 3. Zora Prušková (Alta Vášová: Úlety), s.236
 4. Angela Repka (Christa Mulack: ...und wieder fühle ich mich schuldig), s. 237
 5. Pavla Slabá (Patti Smith: Básně a deníky 1970-1979), s.239
 6. Adela Bunčáková (Zora Bútorová a kol.: Ona a on na Slovensku), s.240
 7. Eva Vilikovská (Arnold Mindell: Telo a sny. Arnol Mindell: Snové tělo), s.241
 8. Angela Repka: Prvá Európska synoda žien, s.242
 9. Rezolúcia z prvej Európskej synody žien, s.244

Informujeme

 1. Zuzana Alnerová o UNICEF, s.246
 2. Zuzana Jezerská o mediálnom projekte Slovenské ženy v pohybe, s.250
 3. Uschi Rosmanith o Archíve ženského a lesbického hnutia Stichwort, s.251
 4. Redakcia o knihe Susanne Kubelkovej: Konečne po štyridsiatke, s.252
 5. Redakcia o Putovnej výstave Lesbian Connexion/s, s.252
 6. Mira Schrimpelová o konferencii Žena - jazyk - literatúra v Ústí nad Labem, s.253
 7. AD o konferencii Feminizmus v strednej a východnej Európe, s.253
 8. Ingvild Birkhan o kríze na rakúskych univerzitách, s.253
 9. Eva Riečanská o workshope v Kodani, s.254
 10. Eva Riečanská o konferencii Politika so ženami alebo bez nich v Prahe, s. 257

 11. Ute Erhardt: Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade, s.260

Klebetíme

 1. Mária Štefánková: Efemérne banálnosti, s.266
 2. Ľalia Poľná: Vyčítanky alebo čo o nej nevieme, s.267

Citujeme, s.270

Perly ženám, s.271

ASPEKT 1 / 1997 
Ľudské práva

 

o aspekte

vyhľadávanie

v časopisoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu