Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

2 / 1997 - Ženské telo I

 1. brož., 304 strán, A4
 2. Časopis je vypredaný, dostupný v knižnici Aspektu.

Téma: Ženské telo I

 1. Elizabeth Grosz: Miznúce telá, s.4
 2. Lynda Nead: Rámovanie ženského tela, s.16
 3. Lesley Dean-Jones: Kultúrny konštrukt ženského tela vo vede klasického Grécka, s.21
 4. Päivi Setälä: Žena v antike, s.28
 5. Žena v stredoveku, s.33
 6. Margaret Higgonet: Hovoriace tichá: samovraždy žien, s.40
 7. Rosalind Pollack-Petchesky: Reprodukčná sloboda: viac než „právo ženy vybrať si“, s.48

Predstavujeme: Valie Export, s.61

 1. Silvia Eiblmayr: Rozštiepená realita - k štruktúre reprezentácie v diele Valie Export, s.73
 2. Valie Export: Reálne a jeho dvojník: telo, s.76
 3. Dušan Brozman: K prácam Valie Export, s.84

Rozhovor Aspektu: s Valie Export, s.86

Listujeme: v Pelnym glosem, s.88

 1. Gabriela Zaťková: Čo nové u susediek?, s.88
 2. Magdalena Teter: Násilie páchané na ženách v Biblii, s.91
 3. Edyta Krakowiecka: Feministická kritika kresťanstva, s.97

 4. Shena Mackay: Najkrajšie šaty na svete, s.100
 5. Ingeborg Bachmann: Prípad Franza, s.105
 6. Mila Haugová: Posunuté spôsoby smrti, s.109
 7. Mira Schrimpelová: Prítomnosť Jaroslavy Blažkovej, s.110
 8. Jaroslava Blažková: Panychída za Žofinku, s.111
 9. Isabel Allende: Dvě slova, s.119
 10. Alice Walker: Vážne sa zločin nevyplatí?, s.122
 11. Märta Tikkanen: Červená čiapočka, s.125
 12. Daniela Kapitáňová: 1920-1996, s.131
 13. Zuzana Szatmáry: Denníky, s.134
 14. Adam Bžoch: Diskusia o materskom práve a psychoanalýza, s.135
 15. Johann Jakob Bachofen: O materskom práve, s.141
 16. Marija Gimbutas: Bohyne a bohovia starej Európy, s.147
 17. Miroslav Vodrážka: O české gynekologii a evropské gyn-ekologii, s.152

Ženy ako „upratovačky“ sveta?!?

 1. Úvod do úvodu ekofeminizmov, s.156
 2. Charlene Spretnak: Úvod do ekofeminizmu, s.156
 3. Ľuba Lacinová: Prečo ekofeminizmus?, s.159
 4. Zuzana Kiczková: Ekofeministické koncepcie ako nová alternatíva vzťahu k prírode, s.165
 5. Jana Opočenská: Teologické aspekty ekofeminismu, s.169
 6. Rozhovor s Janou Opočenskou: Myslet ve své víře, s.174
 7. Beata Zaduminska: Marginalizovanie roly žien v profesionalizácii ekologického hnutia v Poľsku, s.177
 8. Cat Cox: Ženská environmentálna sieť, s.179
 9. Martina Vráblíková: Ekofeministická kritika reprodukčních techologií a genového inženýrství, s.183

Ženy, svätice, bohyne

 1. Elisabeth Schussler Fiorenza: Ženy v ranom kresťanstve, s.187
 2. Elaine H. Pagels: Kam sa podela predstava Boha ako Matky?, s.192
 3. Gottfried Benn: Lekár, s.197
 4. Muž a žena idú rakovinovým barakom, s.198
 5. Sála rodiacich žien, s.198

Text - revue pre humanitné vedy

 1. Egon Gál: Aspekty relativizmu, s.201
 2. Jean-Francois Lyotard: Univerzálne dejiny a kultúrne diferencie, s.203
 3. Richard Rorty: Kozmopolitizmus bez emancipácie: odpoveď Jeanovi-Francoisovi Lyotardovi, s.206
 4. Diskusia medzi Jeanom-Francoisom Lyotardom a Richardom Rortym, s.211
 5. Marek Kwiek: Tragický rozpor (dilemy Antigony - dilemy postmoderny), s. 213
 6. Richard Rorty: Kto sme? Morálny univerzalizmus a ekonomický výber, s.219
 7. Gianni Vattimo: Rozdiely, konflikty, kultúrny minimalizmus, s.222
 8. Cornel West: Záležitosti rasy, s.224
 9. Bronislav Genzelis: Kultúrny monopol a periféria kultúry, s.227
 10. Richard Rorty: Filozofia a budúcnosť, s.228

 11. Patricia Zelver: Ľúbostné listy, s.232
 12. Sara Paretsky: Chuť života, s.236
 13. Michal Lacza: Slasť zmyslov, s.238
 14. Rakel Liehu: Kubisseja, s.239
 15. Eva S.: Dievčatko, s.241
 16. Laura, s.243
 17. Mila Haugová: Alfa centauri, s.245
 18. Raija Siekkinen: Oslobodenie, s.246
 19. Júlia Kurilová: Nezávislosť, s.249
 20. Oľga Belešová: Len tak..., s.251
 21. Anna Grusková: Olinka, s.254

 22. Anna Grusková: Turecký apetít na ženy, s.255
 23. Naďa Lindovská: Čo sa stane, keď Leonida Andrejeva inscenuje žena?, s.261

 24. Nóra Ružičková: Básne, s.265
 25. Eva Zaťková: Básne, s.266
 26. Tamara Archlebová: Had, s.268
 27. Viera Klementová: Tak ty ešte veríš, s.268

 28. Rozhovor s V. Drozdovou a M. Slamkovou (SLONAD): Deti nevedia o svojich právach, s.269
 29. Jana Cviková: To najdrahšie, čo máme?, s.271

Recenzujeme

 1. Etela Farkašová (Jana Juráňová: Siete), s.276
 2. Jana Juráňová (Alaine Polcz: Žena na fronte), s.278
 3. Silvia Gáliková (Simone de Beauvoir: Rozhovor s Jean-Paulem Sartrem), s. 279
 4. Karen Ossmann (Ch. Gürtler, s.Schmid: Die bessere Hälfte), s.281

 5. Rozhovor s Juliet Mitchell: Psychoanalýza a feminismus, s.282

 6. Antónia Furjelová: Slovenské vysokoškoláčky očami svojich vrstovníčok, s. 283

Informujeme

 1. Gloria Steinem: Larry Flynt: svoboda projevu versus pornografie?, s.285
 2. Jana Cviková: Marlen Haushofer 1920-1970, s.296
 3. Pavla Slabá: Jane Austen, feminismus a Rozum a cit, s.287
 4. Eva Hauserová: Klub žen Zeleného kruhu, s.289
 5. Pavla Slabá: Když padá noc: lehce stravitelná lesbická romance, s.290
 6. Tamara Archlebová: Za Máriou Bartuszovou, s.292

Klebetíme

 1. Irena Lifková: Jednoduchá geometria, s.293
 2. Rebeka Lešková: Výstraha před svůdci všem pannám, s.293
 3. Marie Jenney Howe: Monológ proti hlasovaciemu právu žien, s.294
 4. Alice Duer Miller: Prečo nechceme, aby muži volili, s.296
 5. Muriel Rukeyser: Mýtus, s.296
 6. Judith Viorst: Program sebazdokonaľovania, s.296

Perly ženám

 1. Jonáš Záborský: Mrzutá, s. 297
ASPEKT 2 / 1997 
Ženské telo I

 

o aspekte

vyhľadávanie

v časopisoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu