Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

1 / 1999 - Násilie II

 1. Ďalšie číslo Aspektu venované násiliu je zamerané na násilie páchané na deťoch, ale vracia sa aj k téme násilia na ženách. Vyvracia falošné mýty zakorenené v spoločenskom vedomí: v rozhovore Aspektu s rakúskou expertkou Renatou Egger. Prináša poviedky autoriek ako Charlotte Perkins Gilman, Susan Glaspell, ale aj Margaret Atwood, či slovenskej autorky Jaroslavy Blažkovej.
 2. brož., 268 strán, A4
 3. Bežná predajná cena 70 Sk
 4. Cena v knižnici Aspektu a na dobierku 52 Sk
 5. Kde a ako si kúpiť aspektovské publikácie?

Téma: Násilie II

 1. Sarah Hoagland: Morálna revolúcia: od antagonizmu k spolupráci, s.4
 2. Laura Kaplan Duhan: Žena ako opatrovateľka: archetyp, ktorý podporuje patriarchálny militarizmus, s.14
 3. Larry May - Robert Strikwerda: Muži v skupinách: kolektívna zodpovednosť za znásilnenia, s.20
 4. Naomi Wolf: Násilie, s.28
 5. Carol J. Adams: Mier do rodín: filozofický pohľad feministiek na týranie žien, detí a domácich zvierat, s.34
 6. Judith Lewis Herman: Týranie detí, s.44
 7. Jana Mihaľovová: Týranie detí ako spoločenský problém, s.54

Predstavujeme

 1. Taurisiko/Risque de rosée, s.58

Rozhovor Aspektu: s Renate Egger, s.63

 1. Sieť autonómnych rakúskych ženských domov, s.83
 2. Pekinská deklarácia a plán činnosti, s.89
 3. Národný akčný plán pre ženy v SR (1997), VI. bod, s.93

Listujeme v: WAVE, s.94

 1. Žena, mesto, strach, priestor, s.96

 2. Libuše Moníková: Ujma, s.100
 3. Charlotte Perkins Gilman: Žltá tapeta, s.104
 4. Susan Glaspell: Porota spriaznených duší, s.110
 5. Margaret Atwood: Muž z Marsu, s.117
 6. Ruth Rendell: Bočný záujem, s.125
 7. Mary Wings: Zabi ho za mňa, s.129
 8. Jaroslava Blažková: Príbeh vestálky, s.134
 9. Nancy Kress: Priechod Marigold, s.146
 10. Jana Juráňová: Iba baba, s.153

 11. Fatima Mernissi: Narodila jsem se v harému, s.155
 12. Martina Pachmanová: Politizace soukromí nebo privatizace politiky?, s.160
 13. Hana Havelková: Feminismus a moderní společnost, s.166
 14. Genviéve Fraisse: Empirickosť a platidlo, s.172

Recenzujeme

 1. Miroslav Zelinský (Rozhovory Aspektu), s.178
 2. Anna Železná (Libuše Moníková: Ujma), s.180
 3. Anna Železná (Märta Tikkanen: Mužov nemožno znásilniť), s.181
 4. Barbora Schnelle (Elfriede Jelinek: Milenky), s.182
 5. Jaroslava Blažková (Jana Juráňová: Iba baba), s.184
 6. Viera Bačová (L. Dow - s.Dowrick - J. Harding: Násilie v rodine. Super tajné), s.186
 7. Marianna Šípošová (Gisela Braun - Dorothee Wolters: Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov), s.186
 8. Viera Bačová (Gisela Braun - Dorothee Wolters: Veľké a malé nie), s.187
 9. Etela Farkašová (Dívčí válka s ideologií), s.188
 10. Jiřina Šmejkalová (Všechny naše včerejšky), s.192
 11. Marta Frišová (Hanna Krallová: Dôkazy jestvovania), s.194
 12. Zuzana Kiczková (Gudrun Perko /ed./: Mutterwitz. Das Phänomen Mutter), s. 196
 13. Denisa Vološčuková (Elisabeth Wurtzel: Prozacový národ), s.198
 14. Etela Farkašová (Ulrike A. Kucera: Die Gottesanbeterin), s.199
 15. Mária Ferenčuhová (Etela Farkašová: Etudy o bolesti a iné eseje), s.200
 16. Tünde Lengyelová (Hilda Hrabovecká: Ruka s vytetovaným číslom), s.201
 17. Eva Bruchániková (Paul Celan: Slabika bolesť), s.202

 18. Zuzana Mojžišová: Smutná pani Albína, s.203
 19. Mila Haugová: Básne, s.207
 20. Alta Vášová: Konať - nekonať, s.208
 21. Rozhovor s Altou Vášovou: Všetko je to o vzťahoch, s.210

 22. Viera Bačová: Feministický výskum, s.213
 23. Paula Jójárt: Téma „homosexualita“ na telefonickej linke pre deti a dospievajúcich, s.219
 24. Ľuba Lacinová: Génové technológie: Nádej, alebo hrozba? , s.226
 25. Ľuba Lacinová: Klonovaný človek. A potom? , s.226

Informujeme

 1. Rozhovor s Violou Drozdovou: O sexuálnom zneužívaní detí, s.230
 2. Ingrid Drozdíková: Detské krízové centrum v Banskej Bystrici, s.233
 3. Eleonóra Kúdelková: Detská kresba, s.234
 4. Ukazovatele týrania detí, s.236
 5. Centrum Nádej, s.240
 6. Henrieta Kollárová: Právna situácia v Slovenskej republike v oblasti domáceho násilia, s.241
 7. Johanna Dohnal: Možnosti a hranice inštitucionálnej ženskej politiky, s.246
 8. Ženy v Afganistane, s.249
 9. Mariana Szapuová: O otázkach rodovej identity vo filme, literatúre a výtvarnom umení, s.250
 10. Zuzana Jezerská: Projekt Nadácie Gondwana „Slovenské ženy v pohybe“, s. 251
 11. Redakcia: Literárne soirée Aspektu, s.258
 12. Nové knihy v redakcii, s.259

Perly ženám, s.260

ASPEKT 1 / 1999 
Násilie II

 

o aspekte

vyhľadávanie

v časopisoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu