Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

1 / 1998 - Myslenie žien

 1. Toto tematické číslo je venované feministickej filozofii. Prináša výber z textov feministických filozofiek, ako napríklad Cornelie Klinger, Susan Bordo, Genevieve Lloyd, Susan Strickland, Judith Butler, Seyly Benhabib, Andrey Maihofer, Sandry Harding, Helen Longino a Lynn Hankinson. V pravidelných rubrikách si čitateľky a čitatelia nájdu rozhovor s ruskou autorkou Ninou Sadur, ktorej v knižnej edícii Aspektu vyšli už dve knihy, a rozhovor s maďarsko-americkou výtvarníčkou Orshi Drozdik. Aspekt v tomto čísle predstavuje dielo výtvarníčky Julie Hayward a listuje vo feministickom filozofickou časopise Hypatia, prináša prózu a poéziu autoriek Isabel Allende, Anne Sexton, Charlotte Perkins Gilman, Margaret Atwood, Jaroslavy Blažkovej, Etely Farkašovej, Mily Haugovej, Kate Chopin.
 2. brož., 308 strán, A4
 3. Časopis je vypredaný, dostupný v knižnici Aspektu.

Téma: Myslenie žien

 1. Cornelia Klinger: Dva kroky vpred, jeden vzad - a štvrtý ponad ne, s.4
 2. Susan Bordo: Feminizmus, postmodernizmus a rodový skepticizmus, s.10
 3. Genevieve Lloyd: Žena ako Druhá: pohlavie, rod a subjektivita, s.21
 4. Susan Strickland: Feminizmus, postmodernizmus a diferencia, s.27
 5. Mariana Szapuová: Kategória rodu vo feministickom diskurze, s.32
 6. Judith Butler: Náhodnosť základov: feminizmus a problém „postmodernizmu“, s.39
 7. Seyla Benhabib: Úvahy o „výmene názorov medzi feminizmom a postmodernizmom“, s.48
 8. Andrea Maihofer: Rod ako spôsob existencie, s.54
 9. Zuzana Kiczková: Subjekt v pohybe, s.64
 10. Sandra Harding: Feminizmus, veda a antiosvietenská kritika, s.76
 11. Helen Longino: Hodnoty a objektivita, s.86
 12. Lynn Hankinson Nelson: Epistemologické komunity, s.96
 13. Etela Farkašová: Poznávajú ženy inak? O genéze, povahe a cieľoch feministických epistemológií, s.111
 14. Etela Farkašová, Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová: Myslenie žien, s.124

Predstavujeme

 1. Julie Hayward, s.125

Rozhovor Aspektu

 1. s Orshi Drozdik, s.131
 2. s Ninou Sadur, s.137

 3. Nina Sadur v AF, s.141

 4. Nina Sadur: Sila vlasov, s.144
 5. Mesační vlci, s.148
 6. Nadežda Lindovská: Trampoty s bosorkami, s.152
 7. Nicole Müller: Obdobie sucha, s.157
 8. Isabel Allende: Ester Lucero, s.159
 9. Ropuší huba, s.162
 10. Anne Sexton: Čierna mágia a ďalšie básne, s.165
 11. Mila Haugová a Elvíra Haugová: Žiť, alebo zomrieť, s.167
 12. Charlotte Perkins Gilman: Keď som bola čarodejnica, s.168
 13. Edna O´Brien: Číslo desať, s.172
 14. Margaret Atwood: Šťastné konce, s.175
 15. Jayne Anne Phillips: Smilstvo, s.177
 16. Jaroslava Blažková: Najúžasnejší vynález, s.181
 17. Kate Chopin: Hodvábne pančuchy, s.185
 18. Désiréino dieťa, s.187
 19. Ivica Ruttkayová: Ofélia v kláštore, s.189
 20. Etela Farkašová: Zdvojovanie, s.190
 21. Ivana Muková: Nejsem dcera Evina, s.194
 22. Katharine Susannah Prichard: N´goola, s.196
 23. Šťastný farmár N´goola, s.200

Recenzujeme

 1. Ľuba Lacinová (Charlene Spretnak: The Resurgence of the Real: Body, Nature and Place in Hypermodern World), s.202
 2. Jana Juráňová (Charlotte Perkins Gilman: Unpunished), s.205
 3. Ivica Ruttkayová (Etela Farkašová: Deň za dňom), s.206
 4. Peter Šulej (Erica Jong: Jak si zachránit vlastní život, Padáky a polibky), s.207
 5. Kateřina di Paola-Zoufalová (Elisa Springer: Ticho živých), s.208
 6. Zdeněk Smolka (Peter Macsovszky: Cvičná pitva), s.209

Listujeme: v Hypatia, s.210

 1. Renee Heberle: Dekonštruktívne stratégie a hnutie proti sexuálnemu násiliu, s.211

 2. Lori L. Heise, Jacqueline Pitanguy, Adrienne Germain: Násilie páchané na ženách - štúdia Svetovej banky, s.218
 3. Woet L. Gianotten: Keď lekárom je muž a klientkami sú ženy, s.238
 4. Marianna Šípošová: Homofóbia a jej vplyv na homosexuálnu menšinu, s.241
 5. Susan White: Rozseknutá koža: Ženské pôsobenie a mrzačenie tela vo filmovej rozprávke Malá morská panna, s.262
 6. Wendy Lesser: Odtelesnené telo Marilyn Monroe, s.268
 7. Susan Jeffords: Hollywoodska mužskosť v deväťdesiatych rokoch, s.280
 8. Miroslav Vodrážka: Stručný úvod do CHAOKRACIE, s.286
 9. Alena Wagnerová: Za Libuší Moníkovou, s.294

Informujeme

 1. Alexandru Niculescu: Za Marisou Milani, s.295
 2. Marek Roháček: Čo je Návrat?, s.295
 3. PEN - Writers in Prison Committee, s.296
 4. Redakcia: Registrované partnerstvo homosexuálnych občanov, s.297
 5. Zuzana Kiczková: Úvod do feministických štúdií, s.298
 6. Redakcia: Feministické kalendáre, s.305
 7. Redakcia: Nové knihy v redakcii, s.306

Perly ženám, s.307

ASPEKT 1 / 1998 
Myslenie žien

 

o aspekte

vyhľadávanie

v časopisoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu